Sosyal Hayatı Düzenleyen Kurallar

Kurallar, topluluk halinde yaşamanın özünden kaynaklanır. Bu yüzden toplumda, bireyin hareketlerini denetleyen kural ve yasaklar vardır. Bu kurallar yazılı veya yazısız olabilir.

Bunlar:

  • Din kuralları

Tanrı tarafından konulduğuna ve Peygamberler aracılığı ile insanlara ulaştırıldığına inanılan emir ve yasaklardır. Din kurallarının yaptırımları manevidir.

  • Ahlak kuralları

İnsanların kendilerine ve diğer insanlara karşı olan ödev ve sorumluluklarını düzenleyen davranış kurallarıdır. Ahlak kurallarının yaptırımları manevidir. Toplum tarafından dışlanma, ayıplanma hoş görülmeme gibi. Ahlak kuralları kendi aralarında ikiye ayrılır.

1. Subjektif (Kişisel) Ahlak Kuralları: insanın kendine karşı olan ödev ve sorumluluklardır.
2. Objektif (Toplumsal) Ahlak Kuralları: İnsanın diğer insanlara karşı olan sorumluluklarıdır.

  • Görgü kuralları: Aynı çevrede yaşayan kişilerin benimsediği ve kişilerin diğer insanlarla karşılaştıkları zaman takınmaları gereken tavırları, konuşma, selamlaşma gibi kurallardır.
  • Örf ve Adet kuralları: Örf ve adet kuralları topluluk içerisinde uzun zamandan beri yerleşmiş olup toplumun uyulmasını zorunlu saydığı ortak davranış kurallarıdır.Bir geleneğin örf ve adet kuralı olabilmesi için istikrarlı bir şekilde tekrarlanması gerekir. Örf ve adetlerin yaptırımları manevidir.
  • Hukuk kuralları: Tıklayın.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir