Zarf – Bağlaç – Ünlem

Zarflar
Fiillerin ,fiilimsilerin, sıfatların ve görevce kendine benzeyen sözcüklerin anlamlarını zaman, yer, yön, durum, miktar ve soru yoluyla tamamlayan, sınırlayan ya da derecelendiren sözcüklere zarf denir.
 
Adam hızlı hızlı yürüyordu.(Fiil)
Çok çalışıp başarılı olacağım.(Fiilimsi)
Pek büyük bir evi var.(Sıfat)
Biz çok sık kavga ederiz.(Zarf)

Görev ve anlam bakımından zarflar

Zaman Zarfları

Fiilleri zaman bakımından belirten tamamlayan ya da sınırlayan zarflardır.
 
Bu yıl tatile gitmedik.
Akşam bunları konuşuruz.
Sabahları kahvaltı yapmaz.
Erken gel.
Buraları kışın soğuk olur.
Gelince görüşürüz.
 
*Ne zaman sorusunu fiile yönelttiğimizde aldığımız cevap zaman zarfıdır.
Olanları sonra anlatırım.Ne zaman? Sonra.
 
*Ne zaman sorusuna cevap vermezse isimdir.
Geceleri ders çalışırım.        Ne zaman ? Geceleri
Geceleri çok sevirim.            Ne zaman ? Cevap yok.

Yer-Yön Zarfları

Fiil ve fiilimsileri yer ve yön bakımından tamamlayan ya da belirten sözcüklerdir.
Konuşanlar dışarı çıksın.
Katılmak isteyenler ileri gelsin.
Yukarı çıkmak zor geliyor.
Sen geri dur.
 
 
 
*Yer-yön zarfları mutlaka yalın hâlde bulunurlar. Bu zarflar hâl eklerinden birini alırsa belirtili nesne ya da dolaylı tümleç olur yani isimleşir.
 
Yukarıyı sen temizle.
Geride durma yanımıza gel.

Durum Zarfları

Fiil ve fiilimsilerin nasıl yapıldıklarını ne durumda olduklarını belirten zarflardır.
 
Örtüyü çok güzel yapmışsın.           (Nitelik)
Onunla mutlaka görüşmeliyiz. (Kesinlik)
Elbet eve döneceksin. (Kesinlik)
Oradan ayrılalı aşağı yukarı üç yıl oldu.(Yaklaşıklık)
Belki o da gelir.(İhtimâl)
Eğer çalışırsa başarır.(Şart)
Soğuktan titriyordu.(Sebep)
Bir daha onunla konuşmam.(yineleme)
 
“Nasıl sorusunu fiile yönelttiğimizde aldığımız cevap durum zarfıdır. Aynı soruya ismin verdiği cevap ise sıfat olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir