Zamirler

Sözcük, dilin anlamlı en küçük birimidir.
Dilimizde …………………………………………………… …….. olmak üzere sekiz tür sözcük vardır. Bunların yedisi ad soyludur. Esasen sözcükler isimler ve isim soylu sözcükler ile fiiller olarak iki ana grupta incelenir.
 
İsimlerle Fiillerin Farkı
Sözcüğün sonuna –mak, -mek mastar veya –yor şimdiki zaman eki eklendiğinde sözcükte anlam bozulmuyorsa ……….. bozuluyorsa …………. dır.
 
Araba bugün saat ikide Aydın’a vardı.
Bugün etütte 26 öğrenci vardı.
 

 1. ”Odunu yardım.”, “Ona yardım insanlık borcudur.”cümlelerindeki “yardım” sözcükleri arasında ses bakımından benzeşme, sözcük türü bakımından ayrım vardır.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde böyle bir benzeşme ve ayrıma elverişli bir sözcük vardır? 1980

 1. A) Bu iş beni çok yordu.
 2. B) Bu bağ bana dedemden kaldı.
 3. C) Ahmet hemen kolları sıvadı.
 4. D) Bu çiçeğin yaprakları zar gibidir.
 5. E) Sana ağlamak yakışmıyor, hep gül.

 
AD SOYLU SÖZCÜKLER
 
ADLAR (İSİMLER)
Doğadaki varlıkları, kavramları, tek veya toplu olarak karşılayan, onları tanımamızı sağlayan sözcüklerdir.
Açık Deniz
Balkan şehirlerinde geçerken çocukluğum
Her lahzâ bir alev gibi hasretti duyduğum
Kalbimde vardı Byron’u bedbaht eden melâl
Gezdim o yaşta dağları hülyâm içinde lâl
Aldım Rakofça kırlarının hür havasını
Duydum akıncı cedlerimin ihtirasını
 
Bu dizlerdeki altı çizili sözcükler zihnimizde bir varlık ya da kavramı çağrıştırır. İsimler niteliklerine göre türlere ayrılırlar.

 1. Varlıklara Verilişlerine Göre Adlar

 

 1. A) Özel Ad : ……………………………….isimlerdir.

 
Başlıca Özel İsimler:
İnsanların isim ve oy isimleri:
Ülke, ulus, dil, din isimleri:
Hayvanların isimleri:
Gazete, dergi, kitap, makale isimleri:
Dağ, deniz vb coğrafi isimler: Ağrı Dağı, Akdeniz, Çiçekli Tepe, Çubuk Boğazı, Saroz Körfezi, Ümit Burnu, Konya Ovası, Manavgat Irmağı
Kurum, kuruluş, dernek, okul, sendika vb kuruluş isimleri:
Gök cisimlerinin isimleri: Ay, Dünya, Güneş, Samanyolu
UYARI: Dünya, ay sözcükleri ……………………. olduklarında birer özel isimdir.
Ay, Dünya’nın çevresini 24 saatte dolaşır.
Burada dünyanın işini tek başıma yaptım.
Sokak, mahalle, cadde, meydan, köy isimleri:
 

 1. B) Cins Adları (Tür Adları): Dünyada benzeri çok olan birçok varlığın ortak ismidir.

Çocuk, kitap, bitki, çiçek, ağaç, taş……..
 
Tür adları, bazen o türün tamamını karşılarken, bazen türden sadece birisini karşılar.
Kitap, insanın en yakın arkadaşıdır.
Çantasından çıkardığı kitap siyah kapaklıydı.
 
Bazı tür adları özel ad olarak da kullanılır.
Toprak kayması sonucu yol ulaşıma kapandı.
Toprak, törende şiiri çok güzel okudu.
 

 1. Varlıklara Verilişlerine Göre Adlar:
 2. A) Somut Adlar: Varlığını beş duyu organımızdan herhangi biriyle algılayabildiğimiz varlıkları karşılayan isimlerdir.

Dağ, deniz, gölge, elektrik, rüzgar, ses, hava, koku, beyin, ışık, bulut, duman, ……
 

 1. B) Soyut Adlar: Var olduğunu akılla kabul ettiğimiz, duyu organlarımızla algılayamadığımız isimlerdir.

Uyku, sevinç, rüya, akıl, huy, mutluluk, özlem, intikam, güzellik, iyimserlik, hoşgörü, yalnızlık, dostluk, şüphe, ….
 
Somut isimler mecazlaşarak soyut anlam kazanabilir.
Bu odaya ışık gelmiyor.
Onun sözleri hepimizin beyninde bir ışık yaktı.
 

 1. Varlıkların Sayısına Göre İsimler:
 2. A) Tekil Adlar: Sayıca tek bir varlığı karşılayan isimlerdir.

Araba, yol, rüya, …….
 

 1. B) Çoğul Adlar: Birden çok varlığı, kavramı karşılayan isimlerdir. İsimlere eklenen –ler, lar çekim ekleri isimleri çoğul yapar.

Kuşlar, böcekler, dağlar
 

 1. C) Topluluk Adlar: Biçimce tekil olduğu halde birden çok varlığı karşılayan isimlere denir.

Alay, tabur, orman, halk, millet, aile, koro, dizi, düzine, deste, takım, grup,…..
 

 1. “Artık” sözcüğü hangisinde ad olarak kullanılmıştır?
 2. A) Yemek hazır, artık sofraya oturabiliriz.
 3. B) O bardaktaki artık suyu dökebilirsin.
 4. C) Yemek artıklarını değerlendirmemiz gerekir.
 5. D) Havalar ısındı, artık kar yağmaz.
 6. E) Sus artık, biraz da beni dinle. 95 ÖSS

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir