Ulama

SES ULAMASI
Türkçe’de ünlü ile başlayan sözcük kendinden önce gelen hecenin son ünsüzünü kendisine çeker, buna ulama denir. Yani ünsüzle biten bir sözcükten sonra, ünlüyle başlayan bir sözcük gelirse, bu iki sözcük bir birine ulanarak okunur:
“Genç olmak ister isen elini çekmek olmaz işten.” Cümlesi şöyle okunur:
Gen Çolma Kiste Rise Nelini çekme Kolma Zişten. Büyük harflerle yazılı olan hecelerde ulama vardır.
Uyarı: Ulamanın olabilmesi için sözcükler arasında noktalama işaretlerinin olmaması gerekir.
Ünsüzle biten bir kelimeden sonra ünlüyle başlayan başka bir kelime geldiğinde okuma esnasında bu iki kelime birbirine bağlanarak okunur . Bu ses olayına dilbilgisi literatüründe “ulama” denir.
Dün akşam üç ekmek aldım.
Sabahtan uğradım ben bir güzele.
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
Deli gönül abdal olmuş / Gezer Elif Elif diye
Not : Noktalama işaretlerinin bulunduğu noktalarda “ulama”dan söz edilemez.
Akşam gel ; ama çabuk ol.
Not: Ünlüyle biten bir kelimeden sonra ünsüzle başlayan bir kelime gelirse burada ulama bahis konusu olmaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir