SÖZCÜKTE ANLAM ÖZELLİKLERİ ve ÖRNEK SORULAR

Dilin anlamlı en küçük parçası sözcüktür. Sözcükler dilde kullanımlarına göre bir ya da birden çok anlam kazanabilirler.
Anlam Daralması: Sözcüğün önceden karşıladığı anlamın sadece bir bölümünü ifade eder hale gelmesine anlam daralması denir.
Yemiş & incir davar & küçükbaş hayvan il & şehir
Anlam Genişlemesi: Bir varlığın bir bölümünü anlatan, kullanış alanları sınırlı olan sözcüklerin zamanla o varlığın bütününü ifade eder hale gelmesine denir.
Ödül & her türlü yarışma yüz & yorgan, su….
Tek Anlamlılık: Sadece tek anlama gelen bu anlamın dışında başka anlam ifade etmeyen sözcüklere denir. Kiremit, subay…
Çok Anlamlılık: Birden çok durum ya da kavramı ifade eden, birden çok anlamda kullanılan sözcüklere denir.
Gün biraz yükselince yola çıktık.
Gün vurdukça perdeler solmuş.
Bütün gün durmadan çalıştılar.
Buraya geleli üç gün oldu.
1. Hangisinde “barınmak” sözcüğünün anlamıyla kullanımı birbirine uymamaktadır? Kelimede çok anlamlılık 01
A) Bir yerde yaşamak, yaşamını sürdürmek: Burası yılın her mevsiminde gemilerin barınabileceği bir yerdi.
B) Çevresiyle uyumlu, dirlik içinde yaşamak: Çalıştığı yerlerin hiçbirinde barınamadı.
C) Bir yerde etkili olmak, gelişecek ortam bulmak: Çağdışı anlayışların burada barınamayacağını görmüştü.
D) Doğa etkilerinden korunmasını sağlayacak bir yere sığınmak: Soğuk havalarda barınmak için kendine bir yer arıyordu.
E) Yerleşmek için uygun koşullar bularak oturmak: Koskoca kentte bir yer bulup, barınamadılar.
Gerçek Anlam: Kelimenin aklımıza gelen ilk anlamına denir.
Bir taşla koca camı kırdırn.
Kardeşim hep ince uçlu kalem kullanır.
Çocuk ağır kutulardan birini güçlükle taşıyordu.
Dün kaybettiği kalemini kütüphanede bulmuş.
Yan Anlam:Bir sözcüğün dilde zamanla kazandığı ikinci anlamdır
Suya dik gelen ışık kırılır. İki yıl hukukta okudu.
Lisedeyken iyi zeybek oynardım.
Mecaz Anlam: Bir kelimenin gerçek ve yan anlamlarından tamamen farklı bir anlamda kullanılmasıdır.
Gönül almayı bilen, ince biriydi.
Ne düşündüğü gözlerinden okunuyordu.
Söylediği ağır sözler hepimizi çok kırmıştı.
Bu şiirler duygusal yönden eksik bulduğum şiirlerdir.
Devamı için 2. sayfaya geçiş yapabilirsiniz.⇓

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir