Sözcük Türleri

6.    bağlaçlar

Eşgörevli sözcükleri, ögeleri ya da cümleleri bir birinden bağlayan kelimelerdir.
Ve, ile, de, fakat, ama, lâkin, yani, dahi, bile, ne    ne, ya    ya, ise, yalnız, ancak, öyleki, mademki, öyleki, demek ki, kaldı ki, yeter ki .. en çok kullanılan bağlaçlardır.
Sen ve ben.
Sen ile ben.
Peynir de alalım.
Ev de araba da aldı.
Ne istedin de almadık.
 
*-de’yi çıkardığımız zaman cümlenin anlamı bozulmuyorsa de bağlaçtır, bozuluyorsa edattır.
*Bağlaç olan –de ayrı yazılır.
Neşeli ol ki genç kalasın.
Bağlaç olan ki ayrı yazılır.
Köşedeki adam, seninki
Fakat, ama, yalnız, ancak, lâkin, anlamca birbirinin karşıtı cümleler arasında bağ kurar.
Çok çalıştım ama kazanamadım.
Para veririm ancak yarın getir.
Onu gördüm yalnız konuşamadım.
 
*Ne    ne cümlenin anlamını olumsuzlaştırır.
Ne aradı ne sordu. (Bu bağlacın bulunduğu cümelelerde –me, – ma olumsuzluk eki kullanılmaz.
Ben çalışıyorum o ise uyuyor.
Gelir ise görüşürüz.
İse bağlacı da bitişik yazılabilir.
 
*Bağlaçlar tek başlarına cümle ögesi olamazlar.
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir