Sözcük Türleri

5.    edatlar

Kendi başlarına anlamı olmayan ancak cümle içerisinde anlam kazanıp görev üstlenen sözcüklere denir.
En çok kullanılan edatlar, gibi, ile, için, kadar, yalnız, ancak, dolayı, ötürü, tek, sanki….
Uykum geldi.(Yaklaşıklık)
Üzülmüş gibi.( İhtimâl)
Pamuk gibi elleri vardı.(Benzerlik)
Bu kitabı senin için aldım.(Amaç)
Gitmediğim için küsmüş.(Sebep)
Kazanmak için çalışıyorum.(Amaç)
Gitmediğime küsmüş veya gitmediğim amacıyla küsmüş diyemiyoruz.
Eve arabayla gittim. (Vasıta)
Saçlarını makasla kesmiş.(Araç)
Düğüne annemle gittik.(Birliktelik)
Bana göre bu iş olmayacak.(Görelik)
Sana göre daha başarılıyım.(Karşılaştırma)
Cennet kadar güzel vatan.(Benzerlik)
Okula gitmek üzre evden çıktım.(Amaç)
Yarın vermek üzre alabilirsin.(Şart)
Sen değil o gelsin.???????
Ona karşı iyi davran.
 
*Zaman bildiren sözcüklerle kalıplaşarak zarf olur.
Sabaha karşı otobüsten indik.
Akşama kadar ortalıkta dolaştım.
Hasta olduğundan dolayı okula gitmiyor.
Yola doğru koştu.
Dünden beri seni bekliyorum.
Ondan başka kimsem yok.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir