Sözcük Türleri

9.    Fiilimsiler

Fiillere çeşitli ekler getirilerek türetilen ancak fiillerin bütün özelliklerini taşımayan isim, sıfat, zarf ve bağlaç görevlerinde kullanılan sözcüklerdir.

İsim Fiiller(Mastarlar)

Fiil tabanlarına –mek ,-mak, -me, -ma, -iş, -uş ekleri getirilerek yapılır.
Yaşamak güzel şey.
Okuma alışkanlığı küçük yaşta kazanılır.
Adamın anlatışı hepimizi etkiledi.

Sıfat Fiiller(Ortaçlar)

Fiillerden türetilen ve sıfat görevi yapan sözcüklerdir.
Eylem tabanlarına –an,-en, -ası,-esi,-mez,-maz, dik,dık, ecek, acak, mış, miş ekleri getirilerek yapılır.
Karışıdan gelen adamı tanıyor musun?
Bildiğin emlâkçı var mı?
Lâftan anlamaz insanlarla muhatap olmam.
Tanıdık insanlara sık sık uğrarım.
Gelecek yıl mezun olacak.
Görmüş geçirmiş insanın hâli başka.
Koşar adım geldik.
Yıkılası evi bizi çok uğraştırdı.
 
*Adlaşmış sıfat olabilirler.
Sonradan gelenler baş köşeye oturdular.

Zarf Fiiller(Ulaçlar, bağ fiiller)

Fiiller çeşitli ekler getirilerek yapılan zarf görevli sözcüklerdir.
Zarf fiiller eylem tabanlarına “-ip,-up,-erek,-arak,-madan,-meden,-ınca,-ince,-meksizin,-maksızın,-layın,-alı, -eli, -ken” ekleri getirilerek yapılır.
 
Bize gelince anlatırım.
Okula gidip geldi.
Bu iş olmadan içim rahat etmeyecek.
Koşarak geldi.
Otururken birden kapı çalındı.
 
 
 
 

Fiilimsilerin Özellikleri

*1-Fiilimsi ekleri yapım ekidir. Dolayısı ile fiilimsiler türemiş sözcüklerdir.
*2-Fiillerin bütün özelliklerini taşımazlar. Kip, zaman ve şahıs eki
*3-İsim çekim eklerini alırlar.
*4-Fiilimsilerin olduğu cümleler birleşik cümledir. Bir cümle içerisinde ne kadar fiilimsi varsa o kadar yan cümle vardır.
*5-Fiilimsiler ek-fiil olarak yüklem olabilirler.
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir