Sözcük Türleri

8.9.   Fiillerde çatı

Fillerrin özne ve nesneleriyele olan anlam ilişkilerine çatı denir.

8.9.1.     Öznelerine Göre Fiil Çatıları

Etken Fiiller

Öznesi belirli olan fiillerdir. Eylemi yapan bellidir. Bu fiiller gerçek öznedir.
Ben çiçekleri suladım.
Eve kadar koştuk.
Çocuğu çok azarladı.

Edilgen Fiiller

Fiilin bildirdiği eylem özne dışında başka bir varlık tarafından yapılıyorsa ve özne işi yapan değil de yapılan işten etkilenen konumundaysa bu fiiller ettirgendir. Bu fiillerin öznesi sözde öznedir.
Edilgen fiiller fiil köküne “-il, -in” ekleri getirilerek yapılır.
Dolaplar temizlendi.
Bulaşıklar yıkandı.
Bebek giydirildi.
Düşünceler tek tek açıklandı.

Dönüşlü Fiiller

Öznenin yaptığı işten yine kendisinin etkilendiği fiillerdir.Bu fiiller aynı zamanda etkendir. Dönüşlü fiiller fiil köklerine “-il, -in” ekleri getirilerek yapılır.
Kız düğüne gitmek için süslendi.
Kadın bütün gün dövündü.
Buna çok sevindim.
O her zaman övünür.
Yeni koşular bugün taşındı.
 
Edilgenlik ve dönüşlülük eki aynıdır. *Fiil özne ve gerçekse dönüşlü çatılı, sözde özne ise edilgen çatılıdır.
Dönüşlülük kendi zamiriyle de yapılır.
Kendini boşuna üzme.

İşteş fiiller

Eylemin birden çok özne tarafından karşılıklı ya da birlikte yapıldığını anlatan fiillerdir.”-ş” eki getirilirek yapılır.
İşteş çatılı fiiller üç şekilde yapılır.
a)Karşılıklı yapma:
Çocuklar dövüştü.
Bu konuyla ilgili olarak uzun uzun tartıştık.
İki ordu savaştı.
b)Birliktelik
Taş atınca kuşlar uçuştu.
Hepimiz kaçıştık.
Anneleri gidince çocuklar ağlaştılar.
Onun .bu hâline gülüştük.
Kucaklaşmak, buluşmak, tanışmak.
c)Nitelikte eşitlik
İsim ve sıfatlara –leş eki getirilerek yapılan işteş fiiller nitelikte eşitlik bildirir.
Hasta günden güne iyileşti.
Kız her geçen gün güzelleşiyor.
 

8.9.2.     Nesnelerine Göre Fiiller

Geçişli Fiiller

Nesnenesi bulunan ya da nesne alabilen fiillere denir. Fiil ne, neyi, kimi sorularına cevap veriyorsa geçişlidir.
Çocuklarını yatılı okula verdi.
Kitaplarını kapladı.
*Fiiller geçişli oldukları hâlde nesne almayabilirler.
İyice temizledim.
Sabahtan beri seyrediyorum.

Geçişsiz Fiiller

Nesne almayan fiillere denir.
Bütün kuşlar uçtu.
Tatil günlerinde evde oturuyorum.
Otobüsten indim, etrafa dikkatlice baktım.

Oldurgan Fiiller

Geçişsiz fiillere –r, -t, -tir ekleri getirilerek yapılır.Böyle fiillere oldurgan fiiller denir.
Rüzgârda yapraklar uçuşuyor.
Uçurtma uçuruyorum.
Yemekleri ben pişirdim.
Çocuğu ağlattılar.
Atı koşturdu.

Ettirgen Fiiller

Geçişli fiillere –r, -t, -tir ekleri getirilerek geçişlilik derecesi artırılır.
Özne işi yapan değil de yaptıran olur. Böyle fiillere ettirgen fiiller denir.
Mektup yazdırdım.
Halıları yıkattım.
Bütün eşyaları taşıttılar.
Odamı yeşile boyattım.
Atı koşturdum.
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir