PARAGRAFIN KONUSU

Konu; üzerinde söz söylenen durum, olay, düşünce veya duygudur. Konunun belirlenmesinde ilk ve son cümleler önemlidir. Konu ve ana düşünce genellikle buralardadır.
 
Sınavlardaki sorularda “Bu parçanın konu­su aşağıdakilerden hangisidir?”, “Bu parçada aşağıdakilerden hangisinden söz edilmektedir?” gibi sorular doğrudan doğruya konuyu sorar. “Bu par­çada aşağıdakilerin hangisinden yakınılmaktadır?” , “Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine cevap olarak söylenmiş olabilir? gibi sorular da konuyu dolaylı olarak sorar.
 
Anadolu’da yapılan el işlerinde bir süs varlığı olarak işlenen bitkilerin yörelere göre değiştiği, bir çiçeğin, bir başka bitkinin bütün bölgelerde ele alınmadığı görülür. Karadeniz köylerinde örülen oyalarda karanfil, zambak, sümbül, lale türünden özel bir ilgiyle veriştirilen çiçekler pek görülmez. Güneydoğu Anadolu illerinde örülmüş bir ekişinde ise fındık yaprağı oyası aramak boşunadır.
 
İki yaşını dolduran küçük kızım, televizyondaki sanat­sal nitelikten yoksun ürünler sunan şarkıcıyı görünce hemen tanıdı ve adını söyleyiverdi. O sırada, elimde ünlü bir yazarımızın son kitabı vardı. Onu ikinci kez okuyordum. Birden içimin sızladığını hissettim, iki ya­şında bir çocuk televizyonun etkisiyle bir şarkıcıyı tanıyordu. Ekranda o şarkıcının yerine bir şair, roman­cı, öykücü, ressam ya da bilim adamının görünme­sine fırsat verilse, onların yaşamları anlatılsa, yapıt­ları dile getirilse o küçük çocuk onları da bilecek, on­ları da tanıyacak. Bu da ülkenin geleceği için ne ka­dar güzel olacak!
Bu sözleri söyleyen kişinin anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir? 2003 ÖSS
A) Televizyondaki çocuk programlarının yetersizliği
B) Edebiyatçılarımızın pek çok güzel ve eritici yapıtı bulunduğu
C) Bilim ve sanat adamlarıyla ilgili programlara televizyonda yer verilmesinin gerekliliği
D) Televizyondaki müzik programlarının birçok yön­den çocuklara uygun olmadığı
E) Çocuklar üzerinde televizyonun gereğinden fazla etkili olduğu
 
→Paragrafın Konusuna Uygun Soruyu Bulma
Bu sorularda paragrafın konusunu tespit etmeliyiz. Ayrıca özellikle parçanın ilk cümlesi soru cümlesiyle üslûp olarak paralellik gösterir.
 
İnsanın kendini değerlendirebilmesi çok güç; ancak, önceki yapıtlarımı gözden geçirirken zaman içinde dilimin biraz daha geliştiğini anladım. Giderek bir üslûp oluşturmaya başladığımı, dile daha fazla hakim olabildiğimi gördüm.
Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiş olabilir? 2003
A) İlk yapıtlarınızla bugünküler arasında ne gibi farklar görüyorsunuz?
B) Yeni öyküleri ve öykücüleri nasıl değerlendiriyorsunuz?
C) Öykülerinizi oluştururken nasıl bir yol izliyorsunuz?
D) Yaşadıklarınızla yazdıklarınız arasında nasıl bir bağ kuruyorsunuz?
E) Duygu ve düşüncelerinizi yapıtlarınıza aktarırken zorluk çekiyor musunuz?
 
Hiçbir oyuncu, tıpatıp birbirine benzemez. Her oyuncunun sinemaya, ekrana kattığı başka bir şey vardır. Konuşması, bakışı, hareketleri ayrı özellikler taşır. Bu yönden, ben sadece şanslı olduğumu düşünüyorum.
Bu sözler aşağıdakilerden hangisinin yanıtı olabilir? 2004
A) Sizi başarılı kılan etkenler nelerdir?
B) Kendinizi geliştirme ve yenileme yönünden hangi yollara başvuruyorsunuz?
C) Bugünkü konumunuza gelinceye değin ne gibi zorluklarla karşılaştınız?
D) Bu role seçilmenizin nedeni başkalarından farklı oluşunuz mu?
E) Sizce kişiyi yaratıcı kılan koşullar nelerdir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir