Noktalama İşaretleri

N O K T A
1- Bitmiş cümlelerin sonunda kullanılır ; Oyuncu uzun süre alkışlandı.
* Cümle değerindeki sözcüklerden sonra da kullanılır.
– Kitabı okudun mu ?
– Hayır.
2- Tarihlerde, gün-ay ve ay-yıl bildiren rakamların arasında kullanılır.
11.12.1996 – 06.X.1999
3- Saatlerde, saat ve dakika bildiren rakamların arasında kullanılır.
21.30’da gelecekmiş.
Film 00.25’te başlayacak.
4- ‘’-İnci’’ sıra, sayı, sıfat eki yerine rakamların sonunda kullanılır ;
Olaylar 17. Yüzyılda geçiyor.
5- Kısaltmalarda kullanılır ;
vb. (ve benzerleri / ve bunun gibi)
çev. (çeviren)
6- Bölümleri belirten harf ve rakamlardan sonra kullanılır ;
Sıfatlar ikiye ayrılır ;
1. Niteleme sıfatları
2. Belirtme sıfatları
7- Sayı basamaklarını ayırmada kullanılır ;
İlçenin nüfusu yazın 100.000’i aşıyor.
8- Rakamların arasında çarpı işareti yerinekullanılır;
15.15 = 225
V İ R G Ü L
1- Görevdeş öğelerin arasında kullanılır ; Sözlerine, ses tonuna dikkat etmelisin.
2- Ayrı sözlerin veya ara cümlelerin başında ve sonunda kullanılır. ;
Sözümüm, yemekle ilgili olanı, yanlış anlamış.
(ara cümle)
Leyla gelince, geleceğini sanmam, ona söyle.
(ara cümle)
3- Yazışmalarda hitaptan sonra kullanılır ; Sevgili kardeşim Ceyhun,
4- Yüklemden uzak kalmış özneden sonra kullanılır ; Okullar, geçenlerde duyurulan tarihten bir hafta önce açılacakmış.
5- Tırnak içine alınmamış alıntıların sonunda kullanılır ; Verdiğim sözü mutlaka tutarım diyordu.
6- Sıralı cümle kurmada kullanılır. ; Özür dilersin, seni bağışlar.
7- Ayni adla ilgili niteleme sıfatları arasında kullanılır ; Karanlık,sessiz sokaklardayım.
8- Parçalanmış tamlamalarda kullanılır ; Çocuğun, yetkililerden biri sorularını duymadı.
9- Anlama güç kazandırma amaçlı yinelemeler arasında kullanılır; Para,para,para; herkes bundan söz ediyor.
10- Onaylayıcı ve reddedici sözcüklerden sonra kullanılır; Evet, böyle yapmalısın.
11- Anlam karışıklığını önlemek için adlaşmış sıfatlardan sonra kullanılır; Suçlu, avukata bağırıp çağırıyordu.
12- Ondalık sayılarda, kesirleri göstermek için kullanılır; 3,80 m.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir