Noktalama İşaretleri Örnek Sorular

 Kardelenler açmış karı görmeden (1) Birini koparıp yakama takmak istedim, içim elvermedi (2) Kara topraklar üstünde ak kardelenler (3) Oysa onlar ak karın üstünde yükselmeliydi (4) Toprakta kar değil kar suyu bile yok(5)
Hangisine nokta getirilemez?
 Kitaplarını () defterlerini () kalemlerini alıp geldi.
 Kırmızı() güzel bir arabası var.
 Yaşlı() kadının yanına usulca yanaştı.
 Bu evi() çocukluğumun geçtiği yeri() asla sattırmam.
 Yoo() bu kadarına dayanamam()
 Dünyada neler olup bittiğini iyi bilen, okuma, çalışma gücü yüksek, oldukça bilgili bu genç, insanın kullandığı sözcüklere, alışık olmadığımız yeni anlamlar kattığını görüyorum.
 Öğretmen() elindeki not defterini açtı() sözlü yapacağı bir öğrenciyi aradı()
 Beni davet etmediniz() ama bunun için size kızmıyorum.
 Sözcükler isim() sıfat() zamir() zarf() edat() bağlaç() ünlem() fiil gibi gruplara ayrılabilir.
 Küçük() eski bir eve girdik.
 Türkçe’de sözcük kökleri ikiye ayrılır() İsim ve fiil.
 İsim() Varlıkları karşılayan kelimelerdir()
 Bahçede elma, portakal() () daha bir çok meyve ağacı vardı.
 Bir de istediğimi almamışsa()
 Bu suçu() işlemiş olabilir.
 () Niçin gelmedin()
() Benim()
() Mazereti bırak da gerçeği söyle.
 Konuşmalarda kişinin sustuğunu, şiirde alınmayan dizeleri ve yazıda alınmayan bölümleri göstermeye yarayan noktalama işareti………………….. dir.
 Bu vatan 1914()1918 arasında çok sıkıntı çekti.
 Devlette yasama() yürütme() yargı organları net olarak ayrılmalıdır.
 Türkiye () İran ilişkileri biraz gergin.
 Bu konuyu () sen de hatırlarsın() daha önce konuştuk.
 Konuşma metinlerinde konuşma metinlerinden önce……………………………… işareti kullanılır.
 Eğer satır sonunda özel isim bitmiş ve ona ait olan ekler diğer satıra düşmüşse, arada kısa çizgi değil de ( ‘ ) kesme işareti gösterilir.
 Eğer özel isimler yapım eki almışsa çekim ekleri kesme işaretiyle AYRILMAZ.
 Bu sorunun nasıl çözüleceğini bilmiyorum.
 Tamlama şeklinde bulunan kurum, kuruluş, devlet ve dönem isimlerine gelen ekler Kesme İşaretiyle ayrılmaz. Ayrılırsa hata sayılmaz.
Nedim, Lale Devrinde yaşamış bir şairdir.
 Merak ediyordum() yanındaki kimdi() Kardeşi mi() yoksa arkadaşı mıydı() Niçin benimle tanıştırmamıştı() Niye beni görmezlikten gelmişti.
 Tırnak içindeki söze ek gelirse kesme işareti kullanılmaz.
Siz bir de M. Akif’in “Çanakkale Şehitlerine”sini okuyun.
 Benim söylediklerim “vaad” değil “ gerçek”tir.
 “Haşim() şiirin yoruma açık kalmasını ister ve daima ‘ Şiir her okuyanda ayrı duygular uyandırmalıdır’ der.”
Bu dizede teşhis () kişileştirme () yapılmıştır.
 Kıbrıs konusunda bu iki ülke () Türkiye ile Yunanistan() hiçbir zaman anlaşamaz.
Bu öğretim yılında () 2003-2004 () devlet yine gelişmiş(()) eğitim sistemleri kullanacakmış.
 Topluma mal olmuş bu kişinin  Yunus Emre (13.yy-14.yy)  mezarının nerede olduğu bilinmiyor.
 Hey() bana baksana sen()
 Ne kadar nazik (!) biri olduğunu göreceksin.
 Burada ondan daha akıllı (?) bir var mı ki?
 Bu konuyu bir başka açıdan alalım() Örneğin() son on beş yirmi yılın sorunlarını hatırlayalım() İlköğretim seferberliği, çok partili hayata geçiş, tarımın makineleşmesi gibi.”
 Bir konuşmamızda ona, şiiri nasıl yazdığını sormuştum() Sorumu şöyle yanıtladı() “Önce bir rüzgarın taşıdığı tohum gibi küçücük bir şey düşer aklıma() Bu bir anlamdır, bir gerçektir, yaşam ilişkilerimizde öz denebilecek bir durumdur() Yani esin denen şey bu.”
”Yazar bir yazısında şöyle der: () Sanatçının konusu insandır() Bir insanın yaşamı o insanın düşlerinin de kaynağıdır.() Bu sözüne katılıyorum.”
 Edebiyatımız karamsar değil mi() Tartışılması gereken bir konu () Yalnız önce şunu belirtmeliyim () Karamsarlık konusunda sorun, yazarın gerçeğe bakışıdır.
 Günümüzde yaygın bir yanlış var () Bilimin kesin olduğu inancı () çağdaş yaşayışın () çağdaş uygarlığın değişmez temeli olan bilimsel kesinlik.
 “Oluversin canım.” dedim () “Ne titizleniyorsun ()” Gözlerinin üstüne kalkan kaşlarıyla şaşarak baktı() “Ama fazla veren eksik de verir () Bunu hiç unutma ()” dedi.
Nereye iki nokta gelir?
 Yazarlık yeteneği yiter mi () Yitiyor () yitebiliyor () Bir şair, daha kötü bir şair durumuna gelebiliyor ()
 Şimdilik okuyucular kitaplarıma istek duyuyor() Ama bir gün () “Ey yazar () artık yeter ()” derlerse ben ne yaparım ()
Ünlem nereye
 Beraber sokakta yürürken böylelerini gördüm mü () onu hafifçe dürter () () Selanikliler geçiyor. () derdim.
Örnek sorular için tıklayın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir