Metatez ve Aşınma

Bir gramer birliğinde yan yana gelen iki sesin bazen yer değiştirdiği görülür.
Köprü – körpü
Çömlek – çölmek
Öğretmek – örğetmek
Kirpik – kiprik
Kirpi – kipri
Yanlış – yalnış
Kibrit – kirpit
Gömlek – gölmek
                         SES AŞINMASI
 
Birleşen iki sözcükten bir ünlü bir ünsüz düşüyorsa, bu ses olayına aşınma denir:
 
Pek+iyi>peki “yi” hecesi düşmüş,
Pazar+ertesi>Pazartesi “er” hecesi düşmüş…
 
Konuşma dilinde yaygın bir kullanımla karşımıza çıkar:
 
Hoca hanım              hocanım,
Mustafa Efendi          Mustafendi…
 
-ar, -er ekiyle türetilen bazı sözcüklerde sözcüklerin köklerindeki ünlülerde de aşınma olur:
 
Kızıl-ar                  kızar,
Sarı-ar                  sarar
yeşil-er                  yeşer…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir