Kelime Anlamı

İKİLEMELER
 
Anlatımı canlandırıp güçlendirmek amacıyla aralarında farklı anlam ilişkileri olan sözcüklerin art arda kullanılmasıyla oluşturulan söz öbeklerine denir.
İkilemeler anlatımı daha ilgi çekici hale getirir ve anlatıma akıcılık kazandırır. İkilemelere yinelemeler veya tekrar grupları da denir.
 
İkilemeler değişik yollarla oluşturulur.
 

 1. Aynı sözcüğün tekrarıyla:

Dostlarla da yollar ayrıldı bir bir.
Bingöl Dağı çiğdem çiğdem yeşerir.
 

 1. Aynı sözcüklere ek getirilerek:

Ücreti elden ele verelim.
Burada art arda artçı sarsıntılar oldu
 

 1. Aynı anlama gelen sözcüklerle:

Bitmek tükenmek bitmeyen yağmurlar başlamıştı.
Senden hiç ses seda çıkmıyor.
 

 1. Yakın anlamlı sözcüklerle:

Herkes güle oynaya pikniğe gitti.
Doğru dürüst bir adam değildi ki.
 

 1. Karşıt anlamlı sözcüklerle:

Er geç bizimle ders çalışacak.
Sahilde irili ufaklı deniz kabukları vardı.
 

 1. Biri anlamlı diğeri anlamsız sözcüklerle

Burada eski püskü kitaplar vardı.
Köye eğri büğrü yolları tırmanarak çıktık.
 

 1. Anlamsız sözcüklerle:

Abuk subuk konuşup canımızı sıkma.
Mırın kırın etmeden bir iş yapmazsız zaten.
 
NOT: Bu tür ikilemeleri oluşturan sözcükler tek başlarına kullanılmaz.
 

 1. Yansıma sözcüklerle:

Sular şırıl şırıl akıyordu ormanın içinde.
Çatıdan takır tukur sesler geliyor.
 
—-Değişik Yollarla Yapılan İkilemeler
Adam tası tarağı toplayıp gitmiş.
Çocuğu kurda kuşa yem ettiler.
Bu tip soruları oldum olası çözemem.
 
***İkilemeler cümleye değişik anlamlar katarlar.
O ikisinin sıkı fıkı ilişkileri var.
Buraya geleli aşağı yukarı iki saat oluyor.
Hemen hemen yolu yarılamışlardı.
Düşe kalka yol almaya çalışıyorlar.
Güçlü kuvvetli bir insandı o.
Arkadaşlarını anlata anlata bitiremezdi.
 
NOT: İkilemeleri oluşturan sözcükler daima ayrı yazılır, aralarına noktalama işareti konmaz.
 
ÖRNEK: Aşağıdakilerin hangisinde ikilemeyi oluşturan sözcükler tek başlarına kullanılamaz?

 1. A) Yalan yanlış bilgilerle bir sonuca varamazsın.
 2. B) Karşıdan güçlü kuvvetli görünüyordu.
 3. C) Mırın kırın etme de olanları anlat.
 4. D) Aradan aşağı yukarı on yıl geçti.
 5. E) İngilizce’yi şöyle böyle bilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir