Deyimler ve Atasözleri Örnek Sorular

DEYİMLER
→Öz anlamlarından az çok ayrı bir anlam taşıyan kalıplaşmış kelime topluluğuna denir.
→En az iki kelimeden oluşan özlü söz guruplarıdır. Kelimelerden en az bir tanesi mecaz anlamlıdır. Halk dilinde yerleşmiş söz guruplarıdır. Yargı bildirmezler ancak düşündürürler. Deyimlerde kelimeler değiştirilemez, eş anlamlısı kullanılamaz. Aba altından değnek göstermek ( yerine )Palto altından değnek göstermek ( anlamı bozar )
Örnek: Kurban olmak (hayvanlar kurban olur, deyim insanların fedakarlığı).
Bir oyuna geldiğini anlayan Ayşe’de şafak atar. (şafak, dilimizde “alaca karanlık” anlamında geldiği gibi “ortalığın aydınlandığı zaman” anlamında da kullanılır. Halbuki buradaki anlamı “aklı başına gelmek”tir. Bu bir deyimdir.
DEYİM OLAN SÖZ GURUBUNU BULUNUZ
Yazın,denk getirebilirsem iki hafta sahile gideceğim.
Senin kadar mal canlısı yoktur.
Bu güzel manzara içimi açtı.
1.”O mu? Sandığın gibi değildir. Karda yürüyüp izini belli etmez. Ne kadar yakın olmaya çalışırsan çalış, yine de onun nelerle uğraştığını, ne işler çevirdiğini anlayamazsın.”
Kendisinde böyle söz edilen bir kimseyi nitelendirmek için kullanılabilecek en uygun söz aşağıdakilerden hangisidir?
A) İşine ve çıkarına düşkün olan
B) Kan kusup kızılcık şerbeti içtim diyen
C) İçinden pazarlıklı olan
D) Ağzını sıkı tutan
E) Saman altından su yürüten
2.Aşağıdakilerin hangisinde “ara” kelimesi, başka bir kelimeyle birlikte deyimleşmiştir?
A) Arada evler, evlenmeler, ölümler duruyor.
Arada yaz, kış, bahar, dünya dönüyor
B) Benden sana, senden ona, onlardan bize
Gitmek gelmek arada, başka dünyalara
C) Ne bulduysak arada bulduk
Seninle benim aramda, onlarla aramızda
D) Hastalıklar arada
Tehlikeli değilse yararlı
E) Derken dürülür defter, başkasına gelir sıra
Seni aradan çıkarırlar
3.Aşağıdaki cümlelerde geçen deyimlerden hangisi yanlış anlamda kullanılmıştır?
A) Onun yazılarında, hep uzağı gören bir aydının düşünceleri vardır.
B) İşi şakaya vurmaktan başka yapılacak bir şey kalmadığını anlamıştı.
C) Konuşulanlardan sıkılınca bir köşeye çekilerek uyuklamaya başladı.
D) Türk okuru için durum, yukarıda anlatılanlardan uzun uzadıya farklı bir özellik taşımaz.
E) Böyle saat gibi işleyen bir kuruluşun başında olmak güzel bir şey.
4. “Denilebilir ki, buraların en çalışkan, en becerikli, en yırtıcı adamıdır. Ekmeğini taştan çıkarır.” Cümlesi hangisiyle bitirilirse söz edilen kişinin olumsuz bir yönü de belirtilir?
A) Başkalarını ekmeğinden etse bile.
B) Ekmek elden su gölden demez.
C) Ekmek aslanın ağzında olsa bile
D) Ne yapar ne eder bir ekmek kapısı bulur
E) Ne kendi ekmeğiyle oynatır ne de başkasınınkiyle
5.”Nasıl utandım, nasıl utandım bilemezsin, adeta……”
Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle bitirilirse cümlenin anlamı en uygun biçimde tamamlanmış ve pekiştirilmiş olur?
A) aklım başımdan gitti B) yıldırımla vurulmuşa döndüm
C) başımdan kaynar sular döküldü D) yerin dibine geçtim
E) nefesim kesilir gibi oldu
6.”Atlar, ulu bir sel gibi dağlardan boşanmış. Nalları toprağı sarsıp, şimşekleniyor. Geçtikçe yerlerde süt beyaz yollar bırakıyorlar. Üzerindeki binicileri toprağa fırlatıyorlar. Ovanın yüzü köpürmüş bir denizi andırıyor.” Parçanın yazarı anlatım yönünden aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilebilir?
A) İnce eleyip sık dokuyan B) Bin dereden su getiren
C) Bire bin katan D) Kılı kırk yaran
E) Ağzına geleni söyleyen
7.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “denk” kelimesi deyim içinde kullanılmıştır?
A) Dengin olmayan kişilerle arkadaşlık yapmanı istemiyorum.
B) Bu iki çuvalın ağırlıklarının denk olduğunu sanmıyorum.
C) Tatilde, denk getirebilirsen iki gün de İstanbul’da kalacağım.
D) Kardeşlere verilen hediyelerin denk olmasına dikkat
etmeliydiniz.
E) Dikkat ettim, terazinin kefeleri denk değildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir