BİRBİRİYLE KARIŞTIRILANLAR

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOĞRU

YANLIŞ

DOĞRU

YANLIŞ

DOĞRU

YANLIŞ

Abla  Aba Dostane Dosthane Noel baba Neol baba
Acayip Acaib Drenaj Dranaj Oratoryo Oratorya
Açalya Açelya Dublör Dublor Orkinos Orkinoz
Adale Adele Düello Duella Otomotiv Otomotif
Aforoz Afaroz Egzoz Egsoz Ozalit Ozolit
Ağabey Abi Eğer Eyer Övmek Öğmek
Ahret Ahiret Ekvator Egvator Panorama Panaroma
Âkıbet Akibet Endonezya Endenozya Pantolon Pantalon
Akraba Akrâba Ergonomi Erganomi Pastörize Pastorize
Alüminyum Aliminyum Espri Espiri Payton Fayton
Ambalaj Anbalaj Etiyopya Etyopya Pedagog Pedagok
Amortisör Amörtisör Etnografya Etnoğrafya Peygamber Peyganber
Ampul Anpul Eyer Eğer Piyano Piyona
Anorak Anarak Farenjit Faranjit Poğaça Poğça
Ansiklopedi Ansiklapedi Fasulye Fasülye Program Proğram
Antoloji Antaloji Erozyon Erezyon Provokatör Provakatör
Antrparantez Antiparantez Fayton Payton Radyolog Radyolok
Apandis Apandist Federasyon Fedarasyon Römork Romörk
Aperatif Aparatif Fikstür Fikistür Röportaj Ropörtaj
Ameliyat Amaliyat Fileto Filato Sandalye Sandelye
Arkeoloji Arkoloji         Filtreli Filitreli Satılık Satlık
Arozöz Arazöz Filozof Filazof Santrifüj Santırafüj
Artezyen Artizyen Fiyonk Fiyong Sandviç Sandöviç
Asfalt Asvalt Film Filim Sarımsak Sarmısak
Aspiratör Aspirator Füzyon Fizyon Stüdyo Sütüdyo
Astronomi Astıranomi Gıpta etmek Gıbda etmek Şarjör Jarjör
Astsubay Assubay Güreşçi Güreşci Şoför Şofor
Aşçı Ahçı Hafriyat Harfiyat Şövalye Şovalye
Azerbaycan Azarbeycan Hapsettirmek Hapisettirmek Soğuk Sovuk
Babaanne Babanne Haşarı Haşara Süveter Süeter
Bağırsak Barsak Hayal Hayel Taşeron Taşaron
Banliyö Banliyo Hamal Hammal Tetanos Tetanoz
Barışçı Barışcı Herkes Herkez Triportör Tiriportör
Bazı Bağzı Hegemonya Hegamonya Voleybol Veloybol
Bazen Bağzen Hiçbir Hiç bir Yalnız Yanlız
Beğenilmek Beyenilmek Hoparlör Hoperlör Yanlış Yalnış
Biber Büber Kibrit Kirbit Zarafet Zerafet
Biberon Bibaron Kirpik Kiprik Zatürree Zature
Bibliyograf Bibliyoğraf Kravat Kıravat Antrenör Antranör
Bileği taşı Bileyi taşı Kuaför Kuoför Senaryo Seneryo
Biraz Bir az Kolonya Kolanya
Birbiri Bir biri Kompozisyon Komposizyon
Birçoğu Bir çoğu Kondüktör Kondöktör
Birkaçı Bir kaçı Komiser Komüser NOT: Bu tablo, TDK’nın 1996
Birtakım Bir takım Kooperatif Kooparatif Tarihli  İmla Kılavuzuna
Boşboğaz Boş boğaz Komando Komanda göre düzenlenmiştir
Bugün Bu gün Kompresör Komprasör
Çiğ köfte Çiy köfte Korno Korna
Çinakop Çinekop Kredi Kıredi
Çiselemek Çisilemek Lavabo Lavoba
Dakika Dakka Laboratuvar Labaratuar
Dalavereci Daleveracı Mahvolmak Mavholmak    
Damper Danper Maraton Maroton    
Davlumbaz Davlunbaz Mareşal Maraşal    
Değirmen Deyirmen Menüsküs Minüsküs
Devalüasyon Develüasyon Meteoroloji Metaoraloji
Diferansiyel Difransiyel Mikrofon Mikrafon
Dinamo Dinoma Minibüs Minübüs
Dinozor Dinazor Motosiklet Motorsiklet

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir