BAĞLAÇLAR

BAĞLAÇLAR
Tanım
Özellikleri
 
BAĞLAÇ ÇEŞİTLERİ
Sıralama Bağlaçları
Eşdeğerlik Bağlaçları
Karşılaştırma Bağlaçları
Karşıtlık Bağlaçları
Gerekçe Bağlaçları
Özetleme Bağlaçları
Pekiştirme Bağlaçları
“de, ki, ise” bağlaçları
 
YAPI BAKIMINDAN BAĞLAÇLAR
Basit Bağlaçlar
Türemiş Bağlaçlar
Birleşik Bağlaçlar
Öbekleşmiş Bağlaçlar
 
BAĞLAÇLAR
Tanım
Tek başına anlamı olmayan, anlamca birbiriyle ilgili eş görevli kelimeleri, söz öbeklerini ve cümleleri biçim ve anlam yönünden bağlayan kelimelere bağlaç denir.
 
Örnek:
Eve gittim, fakat onu bulamadım.           (bağlaç)
Duygu ve düşünce bir olmalıdır.
Ya beni de götür ya sen de gitme.
Annesini de babasına da özlemişti.
Büyüyecek de bana bakacak.
 
Türkçe’de kullanılan başlıca bağlaçlar şunlardır:
 
açıkçası
ama
ancak
bile
çünkü
dahi
de
de…..de
demek ki
fakat
gene
gerek…gerek(se)
ha……..ha
hâlbuki
hatta
hele
hem
hem de
hem…..hem (de)
ile
ise
ister…..ister(se)
kâh……….kâh
kısacası
ki
lâkin
madem(ki)
nasıl ki
ne var ki
ne yazık ki
ne……ne (de)
nitekim
oysa
oysaki
öyleyse
üstelik
ve
veya
veyahut
ya da
ya….ya (da)
yahut
yalnız
yeter ki
yine
yoksa
zira
öyle ki
 
 
Bağlaçların Özellikleri
 
]Edatlardan farkı, zaten var olan anlam ilgilerine dayanarak bağ kurmasıdır. Edatlar ise yeni anlam ilgileri  kurarlar.
 
]Bağlaçların yerine noktalama işaretleri kullanılabilir.
 
]Bağlaçlar cümleden çıkarılınca anlam bozulmaz, ama daralabilir. Bağlaçlar (ile hariç) önceki ve sonraki kelimeden ayrı yazılır. Bitişik yazılanlar bağlaç değil, ektir.
 
Eve gittim, fakat onu bulamadım.           (bağlaç)
Konuşmak üzere ayağa kalktı.     (edat)
Sözlüden yine zayıf almış.                       (zarf)
Ben de seninle geleceğim.         (bağlaç)
Evde rahat çalışamadı.               (çekim eki)
Sözde Ermeni soy kırımı              (yapım eki)
Sen ki hep çalışmamı isterdin… (bağlaç)
Seninki de lâf işte…                   (çekim eki)
Evdeki hesap                            (yapım eki)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir