Fen ve Teknoloji Test Çöz

Fen Ve Teknoloji dersi konuları ve bu konuların testleri aşağıda listelenmiştir.
5. Sınıf Testleri

1. ÜNİTE: Vücudumuzun Bilmecesini Çözelim
Besinler ve Özellikleri
Besinlerin Sindirimi
Vücudumuzda Boşaltım
2. ÜNİTE: Kuvvetin Büyüklüğünün Ölçülmesi
Kuvvetin Ölçülmesi
Sürtünme Kuvveti
3. ÜNİTE: Maddenin Değişimi
Maddenin Hâl Değişimi
Maddenin Ayırt Edici Özellikleri
Isı ve Sıcaklık
Isı Maddeleri Etkiler
4. ÜNİTE: Işığın ve Sesin Yayılması
Işığın Yayılması
Işığın Maddeyle Karşılaşması
Tam Gölge
Sesin Yayılması
Sesin Farklı Ortamlarda Farklı Duyulması
5. ÜNİTE: Canlılar Dünyasını Gezelim ve Tanıyalım
Canlıları Tanıyalım
İnsan ve Çevre İlişkisi
6. ÜNİTE: Yaşamımızın Vazgeçilmezi: Elektrik
Basit Bir Elektrik Devresinde Lamba Parlaklığını Etkileyen Değişkenler
Devre Elemanlarının Sembollerle Gösterimi ve Devre Şemaları
7. ÜNİTE: Yer Kabuğunun Gizemi
Yer Kabuğunda Neler Var?
Erozyon ve Heyelanın Yer Kabuğuna Etkisi
Yer Kabuğundaki Yer Altı ve Yer Üstü Suları
Hava, Toprak ve Su Kirliliği
 
6. Sınıf Testleri
1. Ünite: Vücudumuzdaki Sistemler
Canlılık Hücreyle Başlar
Destek ve Hareket Sistemi
Solunum Sistemi
Dolaşım Sistemi
2. Ünite:Kuvvet ve Hareket
Bileşke Kuvvet
Sabit süratli hareket
3. Ünite: Maddenin Tanecikli Yapısı
Maddenin Tanecikli Yapısı
Fiziksel ve Kimyasal Değişmeler
Yoğunluk
4. Ünite: Işık ve Ses
Işığın Yansıması
Sesin Maddeyle Etkileşmesi
5. Ünite: Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme
Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme
6. Ünite: Madde ve Isı
Madde ve Isı
Yakıtlar
7. Ünite: Elektriğin İletimi
İletken ve Yalıtkan Maddeler
Elektriksel Direnç ve Bağlı Olduğu Faktörler
8. Ünite: Dünyamız, Ay ve Yaşam Kaynağımız Güneş
Dünya, Güneş ve Ay’ın Şekil ve Büyüklüklerinin Karşılaştırılması
Dünyamızın Katman Modeli
Dünyamızın Uydusu Ay
 
7. Sınıf Testleri
1. Ünite: Vücudumuzdaki Sistemler
Sindirim Sistemi
Boşaltım Sistemi
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
Duyu Organları
Organ Bağışı ve Organ Nakli
2. Ünite: Kuvvet ve Enerji
Kütle ve Ağırlık ilişkisi
Kuvvet – Katı basıncı ilişkisi
Kuvvet, İş ve Enerji ilişkisi
Enerji Dönüşümleri
3. Ünite: Maddenin Yapısı ve Özellikleri
Maddenin Tanecikli Yapısı
Saf Maddeler
Karışımlar
Karışımların Ayrıştırılması
Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm
Kimya Endüstrisi
4. Ünite: Aynalarda Yansıma ve Işığın Soğrulması
Aynalar
Işığın Soğrulması
5. Ünite: İnsan ve Çevre ilişkileri
Ekosistemler
Biyo-çeşitlilik
6. Ünite: Elektrik Enerjisi
Ampullerin Bağlanma Çeşitleri
Elektrik Enerjisinin Dönüşümü
7. Ünite: Güneş Sistemi ve Ötesi
Gök Cisimleri
Güneş Sistemi
Uzay Araştırmaları
 
8. Sınıf Testleri
1. Ünite: İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme 1. Test Çöz
İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme 2. Test
DNA ve Genetik Kod
Mitoz
Mayoz
İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme
Ergenlik ve Sağlık
2. Ünite: Basit Makineler
Basit Makineler
3. Ünite: Maddenin Yapısı ve Özellikleri
Periyodik Sistem
Elementlerin Sınıflandırılması
Kimyasal Bağ
Asitler ve Bazlar
Kimyasal Tepkimeler
Türkiye’de Kimya Endüstrisi
4. Ünite: Işık ve Ses
Işığın Kırılması ve Mercekler
Sesin Sürati
5. Ünite: Canlılar ve Enerji İlişkileri
Besin Zinciri ve Enerji Akışı
Madde Döngüleri
Sürdürülebilir Kalkınma
Biyo-teknoloji
6. Ünite: Maddenin Hâlleri ve Isı
Özısı
Isı Alış-verişi ve Sıcaklık Değişimi
Maddenin Hâlleri ve Isı Alış-verişi
7. Ünite: Yaşamımızdaki Elektrik
Elektrik Yükleri ve Elektriklenme
Elektrik Yüklü Cisimler
8. Ünite: Deprem ve Hava Olayları
Depremle İlgili Temel Kavramlar
Hava Olayları
Mevsimlerin Oluşumu
İklim
 
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir