Türk Göçleri

Milattan önce 1700’lü yıllarda başlayan Türk göçleri milattan sonraki dönemlerde de devam etmiştir.

Göçlerin Sebepleri:

 • Aşırı kuraklığın yaşanması.
 • Bağımsız yaşama duygusu
 • Türk toplumlarının birbirleriyle mücadele yaşaması
 • Hayvan hastalıklarının artması ve buna bağlı olarak ekonomik sıkıntıların ortaya çıkması.
 • Nüfusun aşırı şekilde artması ve buna bağlı olarak sosyo-ekonomik sorunların çıkması.
 • Dış güçlerin baskısı (Çin, Moğol, Tunguz)
 • Yeni yerler ele geçirme arzusu.

Göçlerin Sonuçları:

 • Türkler gittikleri bölgelere kültürlerini de taşımışlardır. Böylece Türk kültürü farklı coğrafyalara yayılmıştır.
 • Türkler göç ettikleri yerlerde yeni devletler kurmuşlardır.
 • Türklerin geniş bir coğrafyada varlık göstermesi ve çok sayıda devlet kurması, Türk tarihinin bir bütün olarak incelenmesini zorlaştırmıştır.
 • Uzak bölgelere göç eden bazı Türk kavimleri milli benliklerini kaybetmişlerdir.

 Türk topluluklarının göçünü kolaylaştıran en önemli unsur at‘tır. At unsuru ayrıca savaşlarda da avantaj sağlamıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir