Türk Adı ve Anlamı

Türk adı: güçlü, kudretli, çoğalan, türeyen, düzenli anlamlarına gelmektedir.

  • Türk adını siyasal yaşamda bir devlet adı olarak ilk kez Göktürkler kullanmıştır.
  • XII. yüzyıldan itibaren Türkiye adı coğrafi isim olarak Anadolu için kullanılmıştır.
  • Türk kelimesine Çin, Pers (İran), Arap, Bizans ve Hint kaynaklarında sık sık rastlanmaktadır.

Türklerin Anayurdu: Türklerin anayurdu için çeşitli görüşler öne sürülmesine rağmen genel olarak Ural – Altay Dağları ile Aral Gölü arasında kalan bölge anayurt olarak olarak kabul edilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir