Elektrik İşleri Etüt İdaresi

Türkiye’yi elektriğe kavuşturma planını ve bu plan içinde yer alan kuruluşların ön projelerini hazırlamak üzere düzenlenen
kanunla, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Kamu İktisadi Teşebbüs’ü niteliğinde bir kurum olarak 24 Haziran
1935’te kuruldu.
EİE’nin görevleri;
– Ülkemizin su kaynaklarını ve diğer enerji kaynaklarını etüt ederek elektrik enerjisi üretimine elverişli olanları saptamak,
– Hidrolojik etütler ve jeoteknik araştırmalar yapmak,
– Baraj ve HES tesislerinin istiksaf (ön inceleme), master plan, fizibilite (yapılabilirlik) ve kesin proje aşamalarından oluşan
mühendislik hizmetlerini yürütmek,
– Yenilenebilir enerji kaynakları (güneş, rüzgar, jeotermal vb.) ile ilgili araştırma, etüt ve demonstrasyon çalışmaları
yapmak,
– Sanayi, konut ve ulaşım sektörlerinde enerji tasarrufuna yönelik etütler, bilinçlendirme ve eğitim çalışmaları yapmak,
– Enerji kaynaklarının rasyonel kullanımı ile ilgili çalışmaları yürütmek,
– Hidroelektrik santrallerin inşaat, isletme denetimi ve danışmanlık hizmetleri ile kamulaştırma işlemlerini yürütmek,
– Görev ve uzmanlık alanı kapsamındaki etüt ve araştırma islerini kurum ve kuruluşlara ücreti karşılığında yapmaktır.
Atatürk’ün kurduğu diğer kurumlar için tıklayın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir