Pedagojik Formasyon Kontenjan Sayısı ve Diğer Değişiklikler

Milli Eğitim Bakanımız Sayın Nabi Avcı’nın başkanlığında
16.01.2014 tarihinde yapılan Yükseköğretim Genel Kurul
toplantısında, öğretmen yetiştirme sistemi ve pedagojik
formasyon eğitimi sertifika programıyla ilgili bazı hususlar
ele alınmıştır. Milli Eğitim Bakanlığımızca öğretmen
eğitimiyle ilgili olarak hazırlanmakta olan uzun vadeli
strateji belgesi de dikkate alınarak konuyla ilgili kısa ve
uzun vadede yapılması gereken bazı çalışmalar üzerinde
durulmuştur.
Toplantıda, Kasım 2013’te ÖSYM tarafından ilan edilen
pedagojik formasyon eğitimi sertifika programları
kılavuzlarında 2013-2014 öğretim yılında açılması
planlanan programlara yapılan aday başvurularıyla ilgili
sonuçlar incelenmiş; sertifika programlarıyla ilgili olarak
Kurulumuza iletilen sorunlar ve talepler üzerinde
değerlendirmeler yapılarak bazı kararlar alınmıştır. Buna
göre;
1. Kasım 2013’te 20.000 kontenjan ile açılması öngörülen
pedagojik formasyon eğitimi sertifika programlarına
başvuran 60.000 dolayında adayın kontenjan artırımına
yönelik talepleri incelenerek, programları yürütecek
fakültelerin ve eğitim bilimleri bölümlerinin öğretim elemanı
ve sınıf kapasiteleri göz önüne alınarak, önceden ilan edilen
20.000 kontenjana ek olarak, 10.000 dolayında kontenjan
artımıyla toplam kontenjanın 30.000 olmasına,
2. Kontenjan artışına bağlı olarak, ÖSYM tarafından ilan
edilen başvuru kılavuzlarının güncellenmesine; ilan edilen
alanlar içinde yer almayan ve program açılması talep edilen
bazı alanların da yeni hazırlanan kılavuzlara eklenmesine;
önceden başvuru yapan adayların, ÖSYM tarafından en kısa
zamanda yeniden açılacak aday başvuru sisteminde
tercihlerini güncellemesine, önceden başvuramayan
adayların da tercihte bulunabilmesine,
3. Açılacak bu programlar için akademik takvimin,
2013-2014 öğretim yılı bahar dönemi ve 2014-2015 öğretim
yılı güz dönemi olmak üzere iki dönem olarak
planlanmasına; bahar döneminde pedagojik formasyon
eğitimi alacak 30 bin kişiye ilaveten, güz döneminde
eğitime başlamak üzere 30 bin kişilik kontenjan
ayrılmasına,
4. Bunlara ilaveten, talep edenlerin öğrencilikleri süresince
formasyon eğitimi alabilmelerine imkan sağlayacak bir
model üzerinde çalışılmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Yükseköğretim Kurulu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir