ÖLÇEK VE ÖLÇEK ÇEŞİTLERİ

ÖLÇEK-1:Ölçme sonuçlarını gösteren sayı ve sembollerin nitelikleridir.
ÖLÇEK-2:Nesnelere Verilen Sayıları Anlamlandırmada Kullanılan Kurallardır.
ÖLÇEK-3:Başlangıç Noktasından İtibaren Değişmez Bir Birimle Bölümlenmiş Bir Ölçme Aracıdır.
Ölçek Çeşitleri

  1. Sınıflama Ölçekleri
  2. Sıralama Ölçekleri
  3. Eşit Aralıklı Ölçekler
  4. Oranlı Ölçekler

SINIFLAMA ÖLÇEĞİNİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ
Sınıflama Ölçeğinin Tanımı: Nesnelerin Belirli Yönlerden Benzeyip Benzemediklerine    Göre Sınıflanmasıdır.
ÖZELLİKLERİ:
1-)Nesneleri birbirlerine benzeyip benzememe durumlarına göre sınıflar.
Örnek: Etoburlar-Otoburlar. Suda Yaşayanlar- Karada Yaşayanlar
2-)Ölçülen Özelliğin Belirli Bir Gruba, Bir Kategoriye Girip Girmediğini belirler.
Örnek: Normal Öğretim-İkinci Öğretim, Kızlar-Erkekler
3-)Nesneleri Tanımamızı ve Ayırt Etmemizi Sağlar.
Örnek: Futbolculara Sırt Numarası Vermek, İllere Plaka Numarası Vermek.
4-)Sınıflama Ölçeklerinde Kullanılan Rakamların Sayısal Değeri Yoktur . Sadece Nesneleri Tanımaya ve Anlamlandırmaya Yöneliktir.Rakamlar Nesneleri Karşılaştırma da Asla Kullanılamaz . Matematiksel İşlemler Yapılamaz. Ancak Sadece İstatistiki İşlemlerden“FREKANS”ve“MOD”İşlemi Yapılır. Rakamlar Sadece Nesneleri Tanımak ve Anlamlandırmak İçin Kullanılır.
5-)Sınıflama Ölçekleri İle Asla SIRALAMA Yapılamaz
6-)Sınıflama Ölçekleri İle Asla ORANLAMA Yapılamaz.
7-) Eğitimde Ölçme ve Değerlendirmede Kullanılmaz.
Tanımı: Nesneleri Belirli Bir Özelliğe Sahip Oluş Derecelerine ve Miktarlarına Göre Sıralayan ölçeklerdir.
Örnek: 1-)Oldukça Tatlı Elma 2-)Tatlı Elma 3-) Az Tatlı Elma 4-) Tatsız Elma
Örnek-2)Öğrencileri Boy Sırasına Göre Sıralamak.
Örnek-3)Öğrencileri Sınav Notlarına Göre Sıralamak
Özellikleri:
1-)Nesneleri Belirli Bir Özelliğe Sahip Oluş Derecelerine ve Miktarlarına Göre Sıralar.
2-)Sıralama Ölçeklerinde Kullanılan Rakamların Sayısal Bir Değeri Vardır. Kolayca Aritmetik Ortalama ve Yüzdelikler Hesaplanabilir.
3-)Sınıflama ve Oranlama Yapılamaz.
4-)Eğitimde Ölçme ve Değerlendirmede Kullanılır.
Eşit Aralıklı Ölçekler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir