ÖĞRENCİNİN ÖZELLİKLERİNİ DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMLARI

PSİKOMETRİK YAKLAŞIM
1-)Ölçme Sonuçları Sayılarla İfade edilir. Örneğin; 50, 75 ,80  Gibi.
2-)Standart Testler kullanılır.Çoktan Seçmeli Testler Gibi.
3)Değerlendirme Objektiftir.
4)Bilgi,Kavrama,uygulama,Analiz,sentez Gibi Bilişsel Becerilerin Ölçülmesinde Kullanılır.
5-) Ürün ve Sonuç Ağırlıklıdır.
6-)Nicel Ölçme Araçları Kullanılır.
İZLENİMCİ YAKLAŞIM
1-)Ölçme Sonuçları Sayılarla İfade Edilmez. Tasvir Ederek Yani Betimlenerek İfade Edilir.Örneğin;Çok İyi, İyi,Orta,Kötü,Çok Kötü Gibi
2-)Nitel Ölçme Araçları Kullanılır. Aktivite Çizelgesi, Öğrenci Davranışlarını Gözlem Formu Gibi.
3-)Değerlendirme Subjektiftir.
4-)Daha Çok Üst Düzey,Yani Analiz ve Sentez  Gibi Bilişsel Basamakların Değerlendirilmesinde Kullanılır.
5-)Süreç ağırlıklıdır.
UZLAŞTIRICI (EKLENTİK YAKLAŞIM)
1-)Psikometrik ve İzlenimci Yaklaşımların Olumlu Yönlerini  Birleştirir.
2-)Bu Yaklaşım Hem Üst Düzey Zihinsel Becerilerin ölçülmesini Hem de Objektif Olarak Puanlanmasını Sağlayan Çağdaş Bir ölçme Yaklaşımıdır.
3-)Portfolyo (Öğrenci gelişim Dosyası.Öz Değerlendirme(Kendi Kendini Değerlendirme),Rubrik Değerlendirme gibi.Değerlendirmeler Yapılır.
4-)Hem ürün Hem de Süreç Ağırlıklıdır.
ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLARIN AMACI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir