BİLİMSEL TUTUM VE DAVRANIŞLARIN ÖZELLİKLERİ

 • —Açık fikirli olma, olaylara ön yargısız bakma.
 • —Kendi kendini eleştirme ve geliştirme.
 • —Sabırlı ve amacı gerçekleştirebilmek için çok çalışma.
 • —Yeterli kanıt, bilgi toplayana kadar kararı erteleme.
 • —Her iddia için kanıt isteme (yargıç gibi).
 • —Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmama.
 • —Objektif bulgular karşısında kişisel görüşleri terk etme.
 • —Gerçeğin değerini duygusal görüşlerden üstün tutma.
 • —Özenli ve dikkatli iş yapma alışkanlıklarına sahip olma.
 • BİLİMSEL TUTUM VE DAVRANIŞLARIN ÖZELLİKLERİ
 • —Sürekli olarak bilme ve anlama isteğinde bulunma.
 • —Bilmedikleri karşısında kayıtsız kalmama, meraklı olma.
 • —Gerçek dışında her türlü kandırmadan kaçınma, yalnızca gerçeğin savunuculuğu yapma.
 • —Başkalarından aldığı bilgiler için kaynak gösterme.
 • —Düşünce ve gözlemlerinde bağımsız kalma, mantığa saygılı olma.
 • —Gerçek ile söylentiyi birbirinden ayırt etme.
 • —“Ya olduğunuz gibi görünün ya da göründüğünüz gibi olun. Fakat ne fayda sizi olduğunuz gibi gören olmadıktan sonra.”
 • —Şüpheci olma, her şeyi araştırma.
 • —Amaca uygun veri toplama, verilerin anlamını araştırma geçerlik ve güvenirliğe önem verme.
 • —Karşı olduğu fikirlerdeki gerçeği arama, onu görmemezlikten gelmeme.
 • —Mümkün olan her kaynaktan veri toplama.
 • —Alternatiflerin seçiminde objektif ölçütler kullanma.
 • —Olayları incelerken son belirtileri olduğu kadar bu belirtileri yaratan nedenleri de dikkate alma.
 • —Sorunların kökenine inme.
 • —Her girişimin olası sonuçlarını başlangıçta düşünüp dikkate alma.
 • —Vizyon sahibi olma.
 • —Her yargıda, varılan her sonuçta bir yanılgı payının olabileceğini düşünme.
 • —İspatlarda kesinlik yerine değişebilirliği benimseme.
 • —Bilimsel gelişmenin sürekli bir deneme ve geliştirme sürecini gerektirdiğini bilme ve ona göre davranma.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir