Rehberlik Dersinin Örnek Soruları

1. Deniz 15 yaşındandır; Super’ın mesleki gelişim görevleri dikkate alındığında aşağıdaki seçeneklerden hangisi Deniz’in billurlaşma ile ilgili mesleki gelişim görevlerinden biri değildir?
A) Müzik dinlemekten hoşlandığını fark etmesi.
B) İnsanlara yardım etme ile ilgili bir mesleği seçmeyi düşündüğünü söylemesi
C) Anaokulunda çalışan bir psikolojik danışman olmaya karar vermesi.
D) Sosyal ilişkilerde yetenekli olduğunu düşünmesi
E) Yeniliklere açık olmayı bir mesleki değer olarak benimsediğini söylemesi.
2. 35 yaşında olan Işın makine mühendisliğini bitirdikten sonra 3 sene bir otomotiv firmasında çalışmış ve 25 yaşında evlenmiştir. Evlenince çalışmaktan vazgeçen Işın, çocuklarının da büyüyüp okula başlaması nedeniyle artık yeniden çalışmaya karar vermiş ve iş aramaya başlamıştır.
Yukarıdaki durum, Super’ın, kadınlara özgü, hangi kariyer örüntüsü tanımına uymaktadır?
A) Geleneksel kariyer örüntüsü
B) Kararlı çalışma kariyer örüntüsü
C) Kesintili kariyer örüntüsü
D) Kararlı olmayan kariyer örüntüsü
E) Çoklu deneme kariyer örüntüsü
3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi kariyer gelişimi ile ilgili gelişimsel yaklaşımların ortak özelliklerinden biri değildir?
A) Bireyin yaşamı boyunca kariyerinde değişiklikler olabilir.
B) Farklı yaşlarda kariyer gelişimi ile ilgili farklı problemler yaşanır.
C) Önceki davranışlar daha sonraki davranışlarımızı etkiler
D) Kariyer gelişimi ile ilgili farklı problemlere sahip bireylere farklı müdahale teknikleri kullanmak gerekir.
E) Kariyer gelişimi düzenli, belirli ve statik bir durum olarak sürer.
4. Lise son sınıft a okuyan Yarkın, mimar ya da endüstri ürünleri tasarımcısı olmayı düşünmektedir. Bu alanda çalışan kişilerle konuştuktan ve kendi ilgi, yetenek ve değerlerini değerlendirdikten sonra endüstri ürünleri tasarımcısı olmaya karar verir. Üniversite sınavı sonrasında da yaptığı tercihlerde sadece endüstri ürünleri tasarımını yazan Yarkın, bu bölümü kazanır ve istediği bölümde eğitim almaya başlar.
Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda Yarkın’ın, Ginzberg ve ark. mesleki gelişim kuramının hangi döneminde bulunduğu söylenebilir?
A) Gerçekçi dönem
B) Deneme dönemi
C) Fantezi dönemi
D) Seçim dönemi
E) Geçiş dönemi
5. Ginzberg ve ark. mesleki gelişim kuramına göre deneme dönemi içerisinde olan çocuk ve ergenlerden sırasıyla hangi ifadeleri duymayı bekleriz?
I. Basketbol oynamaktan hoşlanıyorum.
II. Basketbol oynamak benim için çok önemli.
III. Çok iyi basketbol oynuyorum.
IV. Basketbolcu olmayı düşünüyorum.
A) I, II, III, IV
B) I, III, II, IV
C) III,I, II, IV
D) III, II, I, IV
E) I, III, IV, II
6. 47 yaşındaki olan Mustafa, 22 yaşında matematik öğretmenliğinden mezun olmuş ve 25 yıldır matematik öğretmenliği yapmaktadır. Ancak Mustafa kısa bir süre önce kendine yeni kariyer seçenekleri aramaya başlayarak aslında bir avukat olmak istediğini fark etmiş ve buna bağlı olarak da kendi işinden uzaklaşmaya başlamıştır.
Yukarıdaki süreç Super’ın hangi kavramı ile açıklanabilir?
A) Mini-döngü
B) Maksi-döngü
C) Mesleki kimlik
D) Billurlaşma
E) Yaşam-kariyer gökkuşağı
7. Yaşam rolleri ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?
A) Bireyler yaşamı boyunca çeşitli roller oynar.
B) kariyer seçiminde yaşam rolleri de önemli bir yere sahiptir.
C) Yeni doğan bir bebek tek bir yaşam rolüne sahiptir.
D) Bütün bireyler her yaşam rolünü oynar.
E) Rollerin bireyin yaşamında kapladığı yer ve bu rollere ayrılan süre yaşam boyunca değişiklik gösterir.
8. “Ben kaptan olmak istiyorum öyleyse bu gemiyi ben kullanabilirim” diyen 9 yaşındaki bir çocuk için Super’ın çocuklar için kariyer gelişim modelinde yer alan boyutlardan hangisinin henüz gelişmediğini söyleyebiliriz?
A) İlgiler
B) İçsel kontrol – dışsal kontrol
C) Benlik kavramı
D) Merak
E) Zaman algısı
9. Annesi İngilizce öğretmeni, babası avukat olan Fatma’nın, düşündüğü mesleklerden birisi de sekreterliktir. Ancak Fatma, ailesinin bu mesleği istemeyeceği bilmektedir. Dolayısıyla da bu mesleği, kendi alternatifl eri arasından çıkarmıştır. Fatma’nın bu tercihi Gottfredson’un daraltma-uzlaşma kuramına göre nasıl açıklanabilir?
A) Sekreterlik mesleği, Fatma’nın kabul edilebilir prestij sınırının üstünde kalmaktadır.
B) Sekreterlik mesleği, Fatma’nın kabul edilebilir-çaba prestij sınırının altında kalmaktadır.
C) Sekreterlik mesleği, Fatma’nın cinsiyet rolüne uygun değildir.
D) Sekreterlik mesleği, Fatma’nın ideal hedefidir.
E) Sekreterlik mesleği ile ilgili Fatma’nın daha fazla bilgiye ihtiyacı vardır.
10. Gottfredson’un daraltma-uzlaşma kuramı dikkate alındığında okul rehberlik ve psikolojik danışma çalışmalarında hangisine yer verilmesi yanlış olur?
A) Çocukların farklı meslekleri tanımaları için mesleki tanıtım günleri düzenlemek.
B) Mesleklerle ilgili bilgiler verilirken cinsiyet rol kalıplarını göz önünde bulundurmak.
C) Ailelere, çocuklarına meslek seçimi konusunda baskı yapmamaları için konsültasyon çalışmaları yapmak.
D) Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini fark etmeleri için çeşitli ölçme araçları kullanmak.
E) Öğrencilerin farklı aktiviteleri (dikiş, spor, bilim vb) keşfetmelerine fırsat sağlamak.
CEVAP ANAHTARI
1.C 2.C 3.E 4.A 5.B 6.A 7.D 8.E 9.B 10.B

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir