TEKKE EDEBİYATI SANATÇILARI

YUNUS EMRE 13.yy

 • Hayatı efsanelerle örülmüştür.
 • Dili sadedir.
 • Allah inancını ve insan sevgisini işler.
 • Şiirlerinde coşkun bir lirizm vardır. Lirik bir şairdir.
 • Şiirlerinde hem aruz hem de hece vezni kullanılmıştır.
 • İşlediği konular yönüyle evrenseldir. 
  Eserleri: Divan, Risalet’ün Nushiyye

HACI BEKTAŞ-I VELİ

 • 13. yy.’da yaşamıştır,Türkistan’ın Nişabur şehrinde doğmuştur.Ahmet Yesevi’nin isteğiyle Anadolu’ya gelmiştir.
 • Bilinen en önemli eseri ‘’Makalat’’tır. Sohbetler sözler anlamına gelir.Hz Adem’in yaratılışı, Şeytan ve Şeytani işler, Allah’ın birliği gibi konuları ele almıştır.

KAYGUSUZ ABDAL 

        Nükteli, iğdeli bir dili vardır.(Şathiye )

 • Hem hece hem aruz ölçüsüyle yazmıştır.
 • Şiirlerinin yanında öğretici nesirler yazmıştır.
 • “Divan, Gülistan, Gevhername, Sarayname, Budalaname” adlı eserleri vardır.

HACI BAYRAM-I VELİ14.yy

 • Hece ölçüsüyle yazılmış manzum nutku önemlidir.
 • Şiirlerinde Yunus Emre’nin etkileri görülür.

PİR SULTAN ABDAL

 • 16. yy’da yaşamış bir Bektaşi şairidir. Sivas’ın Banaz köyünde doğmuştur.Hızır Paşa tarafından Sivas’ta öldürülmüştür.
 • Tasavvuf,tabiat,aşk ve halkın gerçek yaşayışıyla ilgili konular işler.
 • Divan edebiyatında etkilenmemiştir. Dili sadedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir