AŞIK EDEBİYATININ SANATÇILARI

KÖROĞLU

 • 16. yy halk şairlerimizdendir.
 • Bolu Bey’i ile yaptığı mücadele ile tanınır.
 • Şiirleri arasında yiğitçe,coşkun bir seslenişle söylenmiş koçaklamaları önemli bir yer tutar.
 • Aşk,tabiat gibi konuları işlediği şiirleri de vardır. (Divan edebiyatından hiç etkilenmemiştir.)

KARACAOĞLAN

 • 17.yy halk şairidir.
 • Bütün aşık edebiyatı şairlerini etkilemiştir.
 • Aşk ve tabiat şairidir. Güzellemeleriyle tanınır.
 • Dili sadedir arı ve duru bir Türkçedir.
 • Şiirlerinde tasavvufa ve dini konulara yer vermemiştir.
 • Şiirlerini hece ölçüsü ile yazmıştır. (Divan edebiyatından hiç etkilenmemiştir.)

GEVHERİ

 • 17.yy sonu ve 18.yy başında yaşamıştır.
 • Şiirden Şam’a, Arabistan’a gittiğini bir kaynaktan da Rumenli de bulunduğunu ve bir paşanın yanında katiplik yaptığını öğreniyoruz.
 • Şiirlerinde divan edebiyatının etkisi vardır.
 • Yer yer aruz ölçüsünü de kullanılmıştır.
 • Şiirlerinde yabancı kelimelere ve divan edebiyatı mazmunlarına yer vermiştir.

AŞIK ÖMER

 • 17. yy. halk şairlerindendir.
 • Hem halk hem medrese kültürü alarak yetişmiştir. (Divan edebiyatından etkilenmiştir.)
 • Şiirlerinin çoğunu aruzla yazmıştır. Ancak hece ölçüsüyle yazdıklarında daha başarılıdır.

SEYRANİ

 • 19. yy. ‘da yaşamıştır. Kayseri’nin Develi kasabasında doğmuştur.
 • Hicivleriyle tanınır. (Divan edebiyatından etkilenmiştir.)
 • İstanbul’a gelmiş ancak devrin büyüklerini hicvettiği için, memleketine dönmek zorunda kalmıştır.
 • Aruzlar da yazmakla birlikte asıl şöhretini hece ölçüsüyle bulmuştur.

DADALOĞLU

 • 19. yy.’da yaşamıştır. Toroslardaki göçebe Türkmenlerin Avşar boyundan olan Dadaloğlu’nun hayatı hakkında fazla bilgimiz yoktur.
 • Şiirlerinde yiğitçe bir sesleniş olduğu gibi içli söyleyiş de vardır.
 • İçinde bulunduğu tarih ve toplum olaylarını şiirlerine yansıtmıştır.

DERTLİ

                 19.yy.Divanı var.

 • Hem hece hem aruz ölçüsünü kullanmıştır.
 • Lirik bir havayla yazdığı koşma ve semaileriyle tanınmıştır.

BAYBURTLU ZİHNİ 19.yy

 • Hem halk hem Divan edebiyatına özgü niteliklerde yapıtlar vermiştir.
 • “Divan”ı ve “Sergüzeştname” adlı bir mesnevisi vardır.

ERZURUMLU EMRAH

 • 19. yy.’da yaşamıştır. Zamanın ünlü şairlerindendir. Asıl kişiliği hece ölçüsü ile yazdığı koşma ve semailerinde görülür.
 • Aruz ölçüsüyle de şiirler yazmıştır.

AŞIK VEYSEL ŞATIROĞLU

 • 20. yy.’da yaşamıştır. Sivas’ın Şarkışla ilçesinin Sivri alan köyünde doğmuştur.
 • Çocukluğunda geçirdiği çiçek hastalığı yüzünden gözlerini kaybetmiştir.
 • İçli bir saz şairidir.
 • Şiirlerinde insan,yurt,tabiat sevgisini dile getirmiştir.
 • Ahmet Kudsi Tecer tarafından edebiyatımıza kazandırılmıştır.
  Eserleri:Değişler,Sazımdan Sesler,Dostlar Beni Hatırlasın.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir