|132 Görüntülenme|

Sözcükte Anlam Test

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Sözcükte Anlam Sorularının Bulunduğu Online Sınav (9 Soru) 

Hangisinde “barınmak” sözcüğünün anlamıyla kullanımı birbirine uymamaktadır?


Hangisinde “bulmak” kelimesi farklı anlamdadır?


  1. Bu roman bizi ortaçağ Avrupa’sına götürüyor.
  2. Kardeşini bu akşam tiyatroya götürecekmiş.
  3. Dinlediğim müzik beni yıllar öncesine götürdü.
  4. Ellerini, ağrıyan başına götürdü.
götürmeksözcüğünün aynı anlamda kullanıldığı iki cümle, aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?


”Kıyıya dikine inen bu sokak gül kokuyor, hanımeli kokuyordu; ama insan kokmuyordu.” Cümlesindeki “insan kokmamak” sözü, gerçek anlamının dışında kullanılmıştır. Hangisinde benzer bir kullanım vardır?  


I. Onun bu pişkinliğine bir anlam veremedik. II. Çoğunluk sağlanamadığı için toplantı ertelendi. III. Cesaretinin kırılmasına sen sebep oldun. IV. Çevre temizliğine önem vermek gerekir. Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde altı çizili sözcükler gerçek anlamı dışında (mecaz anla­mıyla) kullanılmıştır.


6. Hangisinde yansımadan türemiş bir yüklem vardır?  


Soru: 7
  1. Kendini fazla yorma; sonra hastalanırsın.
  2. Yağmur başlamadan sen git; ben sonra gelirim.
  3. Sağdaki çiçekçiden sonra ilk sokağa sapacaksın.
  4. Kurumumuzda imza yetkisi, başkandan sonra genel sekreterindir.
  5. Bu işi sonra seninle birlikte yaparız.
 Hangilerinde “sonra”  sözcüğü aynı anlamda kullanılmıştır?


8. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcükler anlamca birbirine en yakındır?


  1. Hangisinde “hafif” kelimesi “Kurşun ağır bir madendir.” Cümlesindeki “ağır” kelimesinin karşıtıdır?
Yazar: İsmail Demir (465 Posts)

Matematik Öğretmeni


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir