|178 Görüntülenme|

ÖSS’DE ÇIKMIŞ ANLATIM BOZUKLUĞU SORULARI

[Toplam:0    Ortalama:0/5]
1. "İyi bir cümlede gereksiz sözcük bulunmaz. Bunu şöyle anlayabiliriz: Bir sözcüğü attığımızda cümlenin anlam ve anlatımında bir daralma oluyorsa o sözcük gerekli, olmuyorsa gereksizdir ." Bu ölçüte göre, aşağıdakilerden hangisi iyi bir cümle değildir?






2. "Sınıfa girer girmez insanı düşündüren,(I) ilginç sorular başlar.Çocukların düşüncelerine önem verince, şaşırtıcı (II) sorular peş peşe gelir. Bir anda büyür, o küçücük (III) çocuklar,mantıkları (IV) ile (V) kocaman olurlar.” Yukarıdaki parçada altı çizilmiş sözlerden, bulunduğu yere göre anlamca en gerekli olanı hangisidir?






3. "Hiçbiri - Ali Suaivi'den başka  ülkede bu ayaklanmayı düşünmemiş, padişaha bağlılığı kutsal bir görev saymıştır. " Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?






4. "Genç saçlarına ak düşmemiş, şiirimize, hikâyeciliğimize taptaze bir hava getiren isimlerdi bu saydıklarım." Bu cümlede hangi sözcükten sonra virgül (,) konursa anlam karışıklığı giderilmiş olur?






5. "Yazar, bu özü, birtakım ilkelerden, hazır formüllerden yola çıkarak değil, somut gerçeklerden, yaşanmış deneyimlerden yola çıkarak yeniden buluyor.” Bu cümlede geçen kelimelerden hangileri atıldığında cümlenin anlamında hiçbir daralma olmaz?






6. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili kelime çıkarılırsa cümlenin anlamı değişmez?






7. Aşağıdakilerden hangisi dil ve anlatım yönünden yanlıştır?






8. "Cansız varlıkların ya da soyut kavramların çoğulları özne olduğunda bunların yüklemleri tekil olur." Aşağıdakilerden hangisinde bu kurala uyulmamıştır?






9. "Aldığı şehirlere Türkleri yerleştirmek suretiyle Türkleştirdi." cümlesindeki anlatım pürüzü nasıl giderilebilir?






10. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki "daha" kelimesi çıkarılınca cümlenin anlamında daralma olur?








Tüm soruları görmek için tıklayın.

Yazar: İsmail Demir (474 Posts)

Matematik Öğretmeni


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir