|269 Görüntülenme|

Başlıca Dil Grupları ve Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Dil Grupları:

 

Diller, kelime yapılarının ortak ve farklı özelliklerine göre üçe ayrılır. Bunlara dil grupları denir:

 

1. Tek heceli diller

 

Kelimeler tek hecelidir. Yapım ve çekim ekleri yoktur. Kelimeler cümledeki kullanım yerlerine göre anlam kazanırlar. Çince, Japonca

 

2. Eklemeli (bitişken) diller

 

Kelimelerin kökleri değişmez, Kullanımda kelimeye getirilen ekler, kelimelerin anlamlarını ve görevlerini belirler. Türkçe, Moğolca, Macarca

 

3. Çekimli (bükümlü) diller

 

Kelimeler kullanımda değişiklerle uğrar. Ön-ek, iç-ek, son-ek kavramları vardır. Bazılarında ünsüzler değişmez, ünlüler değiştirilerek yeni kelimeler yapılır. Yani kökler ünsüzlerden ibarettir. Arapça, Farsça, İngilizce, Hintçe vb.

 

Dil Aileleri:

 

Diller, köken bakımından aralarında bulunan akrabalık bağlarına göre ailelere ayrılırlar. Burada esas alınan, “ana dil”dir. Akraba diller bu ana dilden ayrılmıştır. Ana dilden ayrılan diller farklı birer dil olduktan sonra bu diller içerisinde lehçeler, şiveler ve ağızlar oluşabilir.

 

Başlıca dil aileleri şunlardır:

Başlıca dil aileleri şunlardır:

 

Hint-Avrupa Dilleri

 

    • Asya Dilleri: Hintçe, Farsça

 

    • Avrupa Dilleri: Germen Dilleri (Almanca, İngilizce), Lâtin Dilleri (İtalyanca, Fransızca, İspanyolca), Slav Dilleri (Rusça, Bulgarca, Sırpça)

 

Hami-Sami Dilleri: Arapça, İbranice

 

Çin-Tibet Dilleri: Çince, Tibetçe

 

Ural-Altay Dilleri:

 

    • Ural Dilleri: Fince, Macarca

 

    • Altay Dilleri: Türkçe, Moğolca, Mançu-Tunguz dilleri

 

Bantu Dilleri: Habeşçe, Afrika dilleri

 

Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri

 

Türkçe Ural-Altay dil ailesinin Altay koluna mensuptur.

 

Türkçe eklemeli (sondan eklemeli) bir dildir. Değişmez kökler, yapım ve çekim ekleri vardır. Öncelik yapım eklerinindir. Yapım ekleri anlam; çekim ekleri de görev  belirler.

 

Türkçede kalınlık-incelik ve düzlük-yuvarlaklık uyumları vardır. Ünsüzler arasında da sertlik-yumuşaklık uyumu vardır.

 

Söz diziminde kelimeler yardımcı öğelerden ana öğeye doğrudur.

Yazar: İsmail Demir (493 Posts)

Matematik Öğretmeni


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir