|1367 Görüntülenme|

BAĞLAÇLAR

[Toplam:0    Ortalama:0/5]
BAĞLAÇLAR

Tanım

Özellikleri

 

BAĞLAÇ ÇEŞİTLERİ

Sıralama Bağlaçları

Eşdeğerlik Bağlaçları

Karşılaştırma Bağlaçları

Karşıtlık Bağlaçları

Gerekçe Bağlaçları

Özetleme Bağlaçları

Pekiştirme Bağlaçları

“de, ki, ise” bağlaçları

 

YAPI BAKIMINDAN BAĞLAÇLAR

Basit Bağlaçlar

Türemiş Bağlaçlar

Birleşik Bağlaçlar

Öbekleşmiş Bağlaçlar

 

BAĞLAÇLAR

Tanım

Tek başına anlamı olmayan, anlamca birbiriyle ilgili eş görevli kelimeleri, söz öbeklerini ve cümleleri biçim ve anlam yönünden bağlayan kelimelere bağlaç denir.

 

Örnek:

Eve gittim, fakat onu bulamadım.           (bağlaç)

Duygu ve düşünce bir olmalıdır.

Ya beni de götür ya sen de gitme.

Annesini de babasına da özlemişti.

Büyüyecek de bana bakacak.

 

Türkçe’de kullanılan başlıca bağlaçlar şunlardır:

 

açıkçası

ama

ancak

bile

çünkü

dahi

de

de…..de

demek ki

fakat

gene

gerek…gerek(se)

ha……..ha

hâlbuki

hatta

hele

hem

hem de

hem…..hem (de)

ile

ise

ister…..ister(se)

kâh……….kâh

kısacası

ki

lâkin

madem(ki)

nasıl ki

ne var ki

ne yazık ki

ne……ne (de)

nitekim

oysa

oysaki

öyleyse

üstelik

ve

veya

veyahut

ya da

ya….ya (da)

yahut

yalnız

yeter ki

yine

yoksa

zira

öyle ki

 

 

Bağlaçların Özellikleri

 

]Edatlardan farkı, zaten var olan anlam ilgilerine dayanarak bağ kurmasıdır. Edatlar ise yeni anlam ilgileri  kurarlar.

 

]Bağlaçların yerine noktalama işaretleri kullanılabilir.

 

]Bağlaçlar cümleden çıkarılınca anlam bozulmaz, ama daralabilir. Bağlaçlar (ile hariç) önceki ve sonraki kelimeden ayrı yazılır. Bitişik yazılanlar bağlaç değil, ektir.

 

Eve gittim, fakat onu bulamadım.           (bağlaç)

Konuşmak üzere ayağa kalktı.     (edat)

Sözlüden yine zayıf almış.                       (zarf)

Ben de seninle geleceğim.         (bağlaç)

Evde rahat çalışamadı.               (çekim eki)

Sözde Ermeni soy kırımı              (yapım eki)

Sen ki hep çalışmamı isterdin… (bağlaç)

Seninki de lâf işte…                   (çekim eki)

Evdeki hesap                            (yapım eki)

Yazar: İsmail Demir (489 Posts)

Matematik Öğretmeni


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir