Cümle (Tümce) Bilgisi

A. CÜMLENİN ÖGELERİ B. CÜMLENİN YAPISI C. CÜMLEDE ANLAM 1. Cümlede Anlamın Oluşması 2. Bildirdikleri Anlamlara Göre Cümleler a. Haber Cümleleri b. Dilek, İstek, Soru Cümleleri c. Olumlu, Olumsuz Cümleler 3. Anlamlarına Göre Cümleler 4. Anlatım Bozuklukları konularının bulunduğu PDF dosyasını indirmek için tıklayın.

1 Nisan 2017
Read More >>

CÜMLEDE ANLAM

Bir duyguyu, düşünceyi, dileği ya da haberi tam olarak anlatan sözcük gurubuna cümle denir. Yargı: Cümlede bildirilen duygu, düşünce, bilgi, haber, oluş yada hükümdür. Cümlecik: Birden çok yargı bildiren cümlelerde yargılardan her birini içeren söz öbeğidir. ANLAM BAKIMINDAN CÜMLELER →Eş Veya Yakın Anlamlı Cümleler Aynı düşünce yada yargıyı farklı sözcükler ve söz dizimiyle dile getiren cümlelerdir. I. Gösterişli söyleyişi, gerçek şiire yakıştıramam. II. Söz sanatlarının cafcafına yaslanan şairin yazdığı, bence…

1 Ocak 2015
Read More >>

CÜMLEDE ANLAM VE ANLATIM

A) CÜMLEDE ANLAM İLİŞKİSİ Cümle anlamı ile anlamlarına göre cümleler karıştırılmamalıdır. Bunlar birbirinden çok farklı konulardır. Anlamlarına göre cümleler konusunda olumlu, olumsuz cümleler; soru, ünlem cümleleri vb. vardır. Cümle anlamı, verilen bir cümlenin anlamını bulup ifade edebilmekle ilgilidir. Yani bir cümleyi aynı anlama gelecek şekilde biraz daha farklı olarak, birkaç değişik ya da yeni kelimeyle söyleyebilmek cümledeki anlamı bulmak demektir. Cümle anlamında verilen bir cümlenin anlamca özdeşi, karşıtı veya yerine…

30 Aralık 2014
Read More >>

Cümlede Anlam

1.     Cümlede anlam Cümle, bir fikri bir duyguyu, ve düşünceyi, bir oluş ve kılışı tam olarak bir hüküm hâlinde anlatan kelime grubudur. Sözcük anlam birimi, cümle yargı birimi, paragraf ise düşünce birimidir. Cümlede vurgu: *a Fiil cümlelerinde yüklemden önceki sözcük vurguludur. Akşama kadar evi temizledik. Size geleceğiz yarın.   *b Yüklemin başta olduğu fiil cümlelerinde vurgulu sözcük sonda bulunur. Görüşürüz, akşam yurtta.   *c Önemsenen ögeyi vurgulamanın bir yolu da…

29 Aralık 2014
Read More >>

CÜMLE ANLAMI

Cümle, yargı bildiren sözcük ya da söz öbeğidir. Bir sözün yargı bildirmesi, şahıs ve kip bildirecek biçimde çekimlenmesine bağlıdır. Bu özelliği gösteren tek bir sözcük cümle olabileceği gibi birbirini tamamlayan birçok sözcük de cümle özelliği gösterebilir. Yani “geliyorum”, “hastayım” sözleri de cümledir; “Dün seni okulun bahçesinde arkadaşlarınla gezerken görmüştüm.” de cümledir. Daha uzun cümleler de kurulabilir. Bizim burada üzerinde duracağımız konu cümlenin yapısal özellikleri değil anlamlarıdır. Sınavlarda çıkan cümle anlamıyla…

20 Aralık 2014
Read More >>

Anlatım Bozukluğu Örnekleri

a) Eş anlamlı kelimelerin bir arada kullanılması Bu konuda herkesin fikir ve görüşünü almalısınız. Hava sıcaklığı sıfırın altında eksi sekiz derece imiş. Yirmi dakika geçmesine rağmen program henüz, hâlâ başlamadı. Güç ve müşkül zamanlarda üstüne düşeni yerine getirir. Ben çok varlıklı, zengin biri değilim. Neşeli, sağlıklı, şen bir görünüşü vardı. b) Anlamı zaten diğer kelimelerde bulunan kelimelerin gereksiz yere kullanılması Yaşanmış deneyimlerinden hareketle bu sonuca varıyor. Millî maçın oynanacağı gün…

24 Eylül 2014
Read More >>

ÖSS’DE ÇIKMIŞ ANLATIM BOZUKLUĞU SORULARI

Tüm soruları ve cevap anahtarını görmek için aşağıdan sayfa numaralarına tıklamanız gerekmektedir. 1. “İyi bir cümlede gereksiz sözcük bulunmaz. Bunu şöyle anlayabiliriz: Bir sözcüğü attığımızda cümlenin anlam ve anlatımında bir daralma oluyorsa o sözcük gerekli, olmuyorsa gereksizdir ” Bu ölçüte göre, aşağıdakilerden hangisi iyi bir cümle değildir? A) Neşeli, sağlıklı, şen bu görünüşü vardı. B) Yağmur, sabaha değin aralıksız yağdı. C) Bütün gün tarlada hiç ara vermeden çalıştık. D) Doğadaki…

23 Eylül 2014
Read More >>

ANLAM ve ANLATIM YÖNÜNDEN CÜMLE

I. CÜMLEDE ANLAM Cümle anlamı ile anlamlarına göre cümleler karıştırılmamalıdır. Bunlar birbirinden çok farklı konulardır. Anlamlarına göre cümleler konusunda olumlu, olumsuz cümleler; soru, ünlem cümleleri vb. vardır.   Cümle anlamı, verilen bir cümlenin anlamını bulup ifade edebilmekle ilgilidir. Yani bir cümleyi aynı anlama gelecek şekilde biraz daha farklı olarak, birkaç değişik ya da yeni kelimeyle söyleyebilmek cümledeki anlamı bulmak demektir.   Cümle anlamında verilen bir cümlenin anlamca özdeşi, karşıtı veya…

20 Ağustos 2014
Read More >>