YÜKLEMİN TÜRÜNE GÖRE CÜMLELER

Bir cümlenin yüklemi ya çekimli bir fiil ya da ek-fiille çekimlenmiş bir isi olabilir. Buna göre yüklemin türü bakımından cümleler ikiye ayrılır: 1. Fiil Cümlesi Yüklemi çekimli bir fiil olan cümlelerdir. Bu fiil şahıs ve kip eki alarak çekimlenir. Türkçede (başka dillerde de) fiil cümlesi isim cümlesinden daha çok kullanılır. Annem dün sessizce odama girdi. Beni yine, yorgun gözlerimin önünden hiç ayrılmayan, bir gün bile elimden düşmeyen, parmaklarımın arasında ezilip…

13 Ekim 2016
Read More >>

YAPI BAKIMINDAN CÜMLELER

Cümleler, bildirdikleri yargı sayısına ve öğelerin yüklemle olan ilişkisine göre çeşitlere ayrılırlar. Cümlede bir ya da birden fazla yargı vardır. Başka bir deyişle birden fazla cümle bir araya gelip bir cümleymiş gibi görünebilir.   Bir ceylan gibi ürktü.                                     Tek yargı Sevincinden ne yapacağını şaşırmıştı.        İki yargı   Bu tür cümlelerde bazı öğeler ortak olduğu gibi öğelerin tamamı farklı da olabilir. Bu cümleler birbirlerine bazı bağlaçlar yardımıyla bağlanabildiği gibi anlam bakımından…

19 Haziran 2016
Read More >>

CÜMLE ÇEŞİTLERİ

YÜKLEMİN TÜRÜNE GÖRE CÜMLELER   Bir cümlenin yüklemi ya çekimli bir fiil ya da ek-fiille çekimlenmiş bir isi olabilir. Buna göre yüklemin türü bakımından cümleler ikiye ayrılır:   Fiil Cümlesi   Yüklemi çekimli bir fiil olan cümlelerdir. Bu fiil şahıs ve kip eki alarak çekimlenir. Türkçede  (başka dillerde de) fiil cümlesi isim cümlesinden daha çok kullanılır.   Annem dün sessizce odama girdi. Beni yine, yorgun gözlerimin önünden hiç ayrılmayan, bir…

24 Aralık 2014
Read More >>

CÜMLE ÇEŞİTLERİ

1.Yüklemlerine Göre Cümle Çeşitleri : →Yüklemin yapısına göre belirlenir. →Yüklemin bütünüyle ve cümlenin ifadesiyle ilişkili parçalanamayan en küçük biriminin cinsine göre adlandırılır. ( Yüklemin köküne göre )   A.İsim Cümlesi : Cümlede bildirilen oluşun, yüklemin, köküne göre cümlelerdir. Eğer yüklemin bütünüyle ilişkili parçalanamayan en küçük birimine yani köküne  -mek, -mak mastar eklerinden biri getirilemiyorsa yüklem isim soyludur. İsim soylu yükleme sahip cümleler de İsim Cümlesi olarak adlandırılır. Çocuğun yüzü kıpkırmızıydı….

23 Aralık 2014
Read More >>

CÜMLE ANLAMI

Cümle, yargı bildiren sözcük ya da söz öbeğidir. Bir sözün yargı bildirmesi, şahıs ve kip bildirecek biçimde çekimlenmesine bağlıdır. Bu özelliği gösteren tek bir sözcük cümle olabileceği gibi birbirini tamamlayan birçok sözcük de cümle özelliği gösterebilir. Yani “geliyorum”, “hastayım” sözleri de cümledir; “Dün seni okulun bahçesinde arkadaşlarınla gezerken görmüştüm.” de cümledir. Daha uzun cümleler de kurulabilir. Bizim burada üzerinde duracağımız konu cümlenin yapısal özellikleri değil anlamlarıdır. Sınavlarda çıkan cümle anlamıyla…

20 Aralık 2014
Read More >>

Cümle Çeşitleri

  YÜKLEMİNE GÖRE CÜMLELER: a)İsim (ad) Cümlesi: Yüklemi isim olan cümlelere denir. *Ne güzel komşumuzdun sen Fahriye abla >komşu –i—di—n * Bence dinin gibi küfrün de mukaddesti Senin * Burada vefa yok * Bu yaptıklarım Senin içindir Not: Bazı isim cümlelerinde ekfiil düşebilir. *Bizimkiler çok iyi (dir) *Bu yıl ayakkabılar pahalı (imiş) Not: Yüklemi hem isim hem de fiil olarak kullanılabilen (ortak köklü ve sesteş kelimeler)kelimelerin isim mi fiil mi…

16 Aralık 2014
Read More >>