Cümle (Tümce) Bilgisi

A. CÜMLENİN ÖGELERİ B. CÜMLENİN YAPISI C. CÜMLEDE ANLAM 1. Cümlede Anlamın Oluşması 2. Bildirdikleri Anlamlara Göre Cümleler a. Haber Cümleleri b. Dilek, İstek, Soru Cümleleri c. Olumlu, Olumsuz Cümleler 3. Anlamlarına Göre Cümleler 4. Anlatım Bozuklukları konularının bulunduğu PDF dosyasını indirmek için tıklayın.

1 Nisan 2017
Read More >>

Dil Bilgisinin Bölümleri

Ses, hece, kelime, kelime grubu, cümle gibi birimlerden oluşan dilde bu unsurları inceleyen, dilin özellikleriyle konuşmada ve yazmada uyulması gereken kuralları belirleyen bilim dalına dil bilgisi denir. Dil bilgisinin bölümleri: 1. Ses bilgisi (fonetik): Sesler, seslerin oluşması, sınıflandırılması, heceler, ses değişmeleri, ünlü ve ünsüz uyumları, ünlü-ünsüz ilişkileri, ses olayları vb. konular ses bilgisinin konularıdır. Örnek: a, ba, a-ra-ba, kaşık>kaşığı, yegâne vb. 2. Kelime bilgisi (morfoloji): Şekil bilgisi de denir. Dil…

9 Ocak 2015
Read More >>