BİLİMSEL TUTUM VE DAVRANIŞLARIN ÖZELLİKLERİ

10 Ağustos 2014

—Açık fikirli olma, olaylara ön yargısız bakma. —Kendi kendini eleştirme ve geliştirme. —Sabırlı ve amacı gerçekleştirebilmek için çok çalışma. —Yeterli kanıt, bilgi toplayana kadar kararı erteleme. —Her iddia için kanıt isteme (yargıç gibi). —Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmama. —Objektif bulgular karşısında kişisel görüşleri terk etme. —Gerçeğin değerini duygusal görüşlerden üstün tutma. —Özenli ve dikkatli iş yapma alışkanlıklarına sahip olma. —Sürekli olarak bilme ve anlama isteğinde bulunma. —Bilmedikleri karşısında kayıtsız…

Read More >>