BİLEŞİK ZAMANLI FİİLLER

Basit zamanlı fiil, fiilin tek bir zaman veya kip bildirecek şekilde çekimlenmesiydi. Bileşik zamanlı fiil ise, fiilin birden çok kip ve zaman bildirecek biçimde çekimlenmesiyle oluşur. Basit çekimli fiillere ekfiilin getirilmesiyle yapılır. Üç grupta incelenir. Hikaye Bileşik Zamanı Fiilin basit çekiminden sonra ekfiilin “idi” şekli getirilerek yapılır. gel – miş- idi – m -> gelmiştim Fiil Birinci İkinci Şahıs zaman zaman eki örneğinde, fiilin çekimini adlandırırken “gelmek fiilinin öğrenilen geçmiş…

29 Ekim 2015
Read More >>