SÖZCÜĞÜN YAPISI

Sözcüğün yapısını üç grupta inceleyebiliriz: Basit sözcük, türemiş sözcük, bileşik sözcük. Şimdi bunları ayrıntılarıyla görelim. Basit Sözcük Yapım eki almayan sözcüklerdir. Bu tür sözcükler çekim eki almış olabilir. Yapım eki almadıklarından bunlar daima kök halinde bulunur. “Her tarafı bembeyaz karlar örtmüştü.” cümlesindeki bütün sözcükler basittir. Türemiş Sözcük Yapım eki alan sözcüklerdir. Türemiş sözcükler cümledeki görevlerine göre belli türleri karşılar. Böylece sözcük hem yapı hem görevce adlandırılır; yani türemiş isim, türemiş…

9 Mart 2015
Read More >>