ÖĞRENCİNİN ÖZELLİKLERİNİ DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMLARI

16 Ağustos 2014

PSİKOMETRİK YAKLAŞIM 1-)Ölçme Sonuçları Sayılarla İfade edilir. Örneğin; 50, 75 ,80  Gibi. 2-)Standart Testler kullanılır.Çoktan Seçmeli Testler Gibi. 3)Değerlendirme Objektiftir. 4)Bilgi,Kavrama,uygulama,Analiz,sentez Gibi Bilişsel Becerilerin Ölçülmesinde Kullanılır. 5-) Ürün ve Sonuç Ağırlıklıdır. 6-)Nicel Ölçme Araçları Kullanılır. İZLENİMCİ YAKLAŞIM 1-)Ölçme Sonuçları Sayılarla İfade Edilmez. Tasvir Ederek Yani Betimlenerek İfade Edilir.Örneğin;Çok İyi, İyi,Orta,Kötü,Çok Kötü Gibi 2-)Nitel Ölçme Araçları Kullanılır. Aktivite Çizelgesi, Öğrenci Davranışlarını Gözlem Formu Gibi. 3-)Değerlendirme Subjektiftir. 4-)Daha Çok Üst Düzey,Yani Analiz…

Read More >>