Başlıca Dil Grupları ve Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri

Dil Grupları:   Diller, kelime yapılarının ortak ve farklı özelliklerine göre üçe ayrılır. Bunlara dil grupları denir:   1. Tek heceli diller   Kelimeler tek hecelidir. Yapım ve çekim ekleri yoktur. Kelimeler cümledeki kullanım yerlerine göre anlam kazanırlar. Çince, Japonca   2. Eklemeli (bitişken) diller   Kelimelerin kökleri değişmez, Kullanımda kelimeye getirilen ekler, kelimelerin anlamlarını ve görevlerini belirler. Türkçe, Moğolca, Macarca   3. Çekimli (bükümlü) diller   Kelimeler kullanımda değişiklerle…

5 Aralık 2014
Read More >>