Atatürk Bilim ve Eğitim Dili Hakkında Ne Demişti

Bağımsızlık ruhunun temelinde kimlik bilinci, kişilik, onur/haysiyet duygusu, ve özgüven yatar. “Bağımsızlık benim karakterimdir” diyen Atatürk onun için halkımızın kimlik, kişilik, onur, ve özgüveni üzerinde durdu. Kafalar, gönüller bağımsız olmadan, ülkenin ne iktisâdı, ne savunması, ne de dış siyaseti bağımsız olabilirdi. Atatürk “Türk Kimliğini” Türkçe ile tanımlamıştır. Onun için de Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’ndan sonraki temel dâvâsı Türkçe’yi, dolayısıyla Türk kültür ve kimliğini yabancı boyunduruklardan korumak, bunun için de eğitimi her…

5 Aralık 2014
Read More >>

ATATÜRK VE TÜRK DİLİ

Cumhuriyet ilan edilmeden önce Anadolu Türkçesinin geçirdiği evreler iki ayrı çizgide gelişmiştir. Bir yanda Türk halkı, resmi ve dini gelişmelerin etkileri dışında sözlü kültürünü ve öz  dilini korumuş, geliştirmiştir. Diğer  taraftan da Arapça ve Farsçanın etkisi altındaki Türkçe yazı dili giderek Türk düşüncesinden ve anlatımından uzaklaşmıştır. Bunun sebebi ise  aydın kesimin Arapça ve Farsça kelimelere önem vermesidir.   Tanzimat ve Meşrutiyet dönemlerinde (1839–1918 ) Türkçenin yabancı dillerin etkisinden kurtarılması yönünde…

25 Kasım 2014
Read More >>