Metatez ve Aşınma

Bir gramer birliğinde yan yana gelen iki sesin bazen yer değiştirdiği görülür. Köprü – körpü Çömlek – çölmek Öğretmek – örğetmek Kirpik – kiprik Kirpi – kipri Yanlış – yalnış Kibrit – kirpit Gömlek – gölmek                          SES AŞINMASI   Birleşen iki sözcükten bir ünlü bir ünsüz düşüyorsa, bu ses olayına aşınma denir:   Pek+iyi>peki “yi” hecesi düşmüş, Pazar+ertesi>Pazartesi “er” hecesi düşmüş…   Konuşma dilinde yaygın bir kullanımla karşımıza çıkar:…

25 Şubat 2015
Read More >>