ÜNLEMLER

Sevinç, korku, heyecan, acıma, şaşma, öfke gibi duyguları coşkulu bir şekilde anlatan veya hitap (seslenme) gibi durumları belirten kelimelere ünlem denir. Bu kelimelerin yanında dilek, emir, tehdit gibi anlamlar taşıyan kelimeler, cümleler ve yansımalar da ünlem değeri kazanabilir.   Bu bakımdan ünlemler ikiye ayrılabilir:   ASIL ÜNLEMLER   Asıl görevi ünlem olan kelimelerdir. Başka görevlerde kullanılamazlar. Seslenme veya duygu anlatırlar.   Seslenme Ünlemleri   Ey Türk Gençliği!                                   Hey! Biraz bakar…

18 Haziran 2016
Read More >>