AŞIK VEYSEL (1894 -1973)

Türk Halk şiirinin en güçlü temsilcilerinden biri olan Aşık Veysel, Rumi 1310, Miladi1894yılında Sivas’a bağlı Şarkışla İlçesi’nin Sivrialan Köyü’nde doğmuştur. Bunu “Üçyüzonda gelmiş idim cihana” mısraıyla kendisi de teyit etmektedir. Babasının adı Ahmet, annesinin adı Gülizar’dır. Aşık Veysel’in kendisinden büyük Ali isminde bir ağabeyi ile kendisinden küçük Elif isminde bir kız kardeşi vardır. Veysel, yedi yaşına kadar her sağlıklı çocuk gibi büyüdü. Fakat yedi yaşında o yıl Sivas’ta salgın olan…

5 Şubat 2014
Read More >>

ÂŞIK EDEBİYATI NAZIM TÜRLERİ

Âşık edebiaytı nazım türleri genellikle koşma ve semâi biçimiyle yazılır. Bu türler koşma ve semâilerden konuları bakımından ayrılır. GÜZELLEME: Doğa güzelliklerini anlatmak ya da kadın, at gibi sevilen varlıkları övmek için yazılan şiirlerdir.   Dinleyin ağalar medhin eyleyim                                             Yokuşa yukarı kekli sekişli Elma yanaklımın kara kaşlımın                                              İnişe aşağı tavşan büküşlü O gül yüzlerine kurban olayım                                               Düşmanın görünce şahin bakışlı Dal gerdanlımın da sırma saçlımın                             Kuğuya benziyor boynu…

18 Ocak 2014
Read More >>

AŞIK VEYSEL ve ŞİİRLERİNDE TABİAT

Aşık Veysel’in asil adi Veysel Şatıroglu’dur. 1894’te Sivas’a bağlı Sarıkışla ilçesinin Sivralan köyünde doğmuştur. Babasının adi Ahmet, annesinin adi Gülizar’dır. Aşık Veysel’in doğumu Ümit Yaşar Oğuzcan tarafından şöyle aktarılır: “Aşık Veysel hayatini anlattığı bir şiirinde üç yüz onda gelmişidim Cihana diyor. Yıl 1894 hesapça. Sivas’a bağlı Sarıkışla ilçesinin Sivralan köyünde dünyaya gelmiş. Anası Gülizar, bir yaz günü köy dolaylarındaki Ayıpınar merasına koyun sağmaya gittiğinde; oracıkta bir yol üstünde doğurmuş Veysel’i….

10 Ocak 2014
Read More >>