Aşık Edebiyatında Türler

29 Ocak 2014

A. HECELİ TÜRLER 1. Koşma: Türk halk şiirinin en yaygın türüdür. Hece ölçüsünün 6+5=11 ya da 4+4+3=11’li kalıbı kullanılır. Konuları bakımından koşmanın kişi ve doğa güzelliğini övenine “güzelleme”, yiğitlik konusunu işleyenine “koçaklama”, bir kişi ya da toplumun kötü yönlerini eleştirenlere “taşlama”, yasla ilgili olanlarına “ağıt” adı verilmektedir. 2. Semai: Halk şiirinde hecenin sekizli ölçüsü ile koşma biçiminde tertip edilip özel bir ezgi ile söylenen şiirlere denir. Genellikle en az üç,…

Read More >>

ÂŞIK EDEBİYATI NAZIM TÜRLERİ

Âşık edebiaytı nazım türleri genellikle koşma ve semâi biçimiyle yazılır. Bu türler koşma ve semâilerden konuları bakımından ayrılır. GÜZELLEME: Doğa güzelliklerini anlatmak ya da kadın, at gibi sevilen varlıkları övmek için yazılan şiirlerdir.   Dinleyin ağalar medhin eyleyim                                             Yokuşa yukarı kekli sekişli Elma yanaklımın kara kaşlımın                                              İnişe aşağı tavşan büküşlü O gül yüzlerine kurban olayım                                               Düşmanın görünce şahin bakışlı Dal gerdanlımın da sırma saçlımın                             Kuğuya benziyor boynu…

18 Ocak 2014
Read More >>