Anlatım Bozuklukları İle İlgili Uygulamalar

Ekşi yiyecekleri az , acıyı ise hiç yemezdi. Ekşi yiyecekleri az  yerdi, acıyı ise hiç yemezdi. Bu yazıyı değil okumak, anlamak bile imkânsız. Bu yazıyı değil anlamak, okumak bile imkânsız. Ben ona ağabey, o da bana kardeşim derdi. Ben ona ağabey derdim, o da bana kardeşim derdi. Toplantıda pasta ve meyve suyu ikram edildi. Toplantıda meyve suyu ve pasta ikram edildi. Biricik arzum bu yılki sınavı kazanmak ve iyi bir…

26 Kasım 2014
Read More >>

ANLATIM BOZUKLUKLARI

Dilin amacı insanlar arasında iletişim sağlamaktır. Bu iletişim açık, yalın ve anlaşılır olmalıdır. İyi bir cümlede kelimeler yerli yerinde olmalı, gereksiz kelimelere yer verilmemeli, anlatılmak istenenin dışında anlam çıkarılmasına mahal verilmemelidir. Eğer konuşma ve yazmada açıklık yalınlık ve anlaşılırlık yoksa ortada bir anlatım bozukluğu vardır. Sözlü anlatımda hoş görülebilecek yanlış anlatımlar, yazılı anlatımda hoş görülemez çünkü yazılı dil KÜLTÜR DİLİDİR. Günümüzde radyo sunucularının ortaya koyduğu dil, insanlar arasında kullanılan  “kısa…

26 Kasım 2014
Read More >>