Dil Yanlışları ve Anlatım Bozuklukları

Açıklık Cümlede anlatılmak istenenin dinleyen veya okuyan tarafından kolayca anlaşılmasına açıklık denir. Açık olmayan cümlelerde anlatılmak istenenler bazen az çok anlaşılır fakat çoğu zaman cümlede ne söylenmek istendiği belli değildir. Aşağıdaki cümlelerde açıklık olmadığı için ne söylenmek istendiği tam olarak anlaşılamamaktadır: Bu kopyaları Burçin hazırlamıştır onu çekecek arkadaşlar için. ― S. D. in vücudunda estetik (ameliyat) var mı? ― Hayır, vücudunda hiç estetik yok. (Bu ifadeden vücudunun güzel olmadığı anlamı…

9 Ocak 2015
Read More >>

ANLATIM BOZUKLUKLARI 

Eş anlamlı kelimelerin bir arada kullanılması Bu konuda herkesin fikir ve görüşünü almalısınız. Hava sıcaklığı sıfırın altında eksi sekiz derece imiş. Yirmi dakika geçmesine rağmen program henüz, hâlâ başlamadı. Güç ve müşkül zamanlarda üstüne düşeni yerine getirir. Ben çok varlıklı, zengin biri değilim. Neşeli, sağlıklı, şen bir görünüşü vardı.   Anlamı zaten diğer kelimelerde bulunan kelimelerin gereksiz yere kullanılması Şirketteki mevcut ikilik günden güne büyüyor. Yaşanmış deneyimlerinden hareketle bu sonuca…

4 Aralık 2014
Read More >>

ANLATIM BOZUKLUKLARI UYGULAMASININ AÇIKLAMALI CEVAPLARI

1- Problemleri karşılıklı anlayış ve birlik içinde çözeceğiz. Tamlama yanlışı, karşılıklı birlik olmaz. 2- Ekşi yiyecekleri az (yerdi), acıyı ise hiç yemezdi. Yüklem eksikliği, “az yemezdi” gibi bir anlam ortaya çıkıyor. 3- Bu yazıyı değil okumak, anlamak bile imkânsız. Mantık yanlışı, “okumak”la “anlamak” yer değiştirmeli. 4- Önümüzdeki haftanın önemli programlarını hatırlatmaya çalıştık. “Hatırlatma” geçmişte yaşanan olaylar için kullanılır. 5- Ben ona ağabey (derdim), o da bana kardeşim derdi. Yüklem eksikliği….

2 Aralık 2014
Read More >>

Anlatım Bozuklukları İle İlgili Karma Cümleler

» Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Yaban adlı romanında, Yunanlıların Türklere yaptığı zulmü çok ayrıntılı bir şekilde anlatmış ve bazı Türk köylülerinin Yunanlılara kucak açmasını eleştirmiştir. » Kalp Arapça bir sözcüktür ve bu sözcüğün sonu sert ünsüzle bitmektedir. » Ağlayan kadın, yaşlı gözlerle kendisine sorulanları cevaplıyordu. » Zaman zaman şiir yazıyor ve yayımlıyorum; ama ben şiiri hiçbir zaman köşe yazarlığı olarak görmüyorum. » Yeni yapılan bir müze törenle hizmete açıldı. » Adana’da…

30 Kasım 2014
Read More >>

Anlatım Bozuklukları İle İlgili Örnek Cümleler

Sözcüklerin Seçiminde Yanlışlık Yapıyoruz… Düşüncelerimiz arasında ayrıcalık giderek büyüyor. (ayrım) Bahçeye ektiğin elma fidanı kurumuş. (diktiğin) Ali’nin saçları büyümüş. (uzamış) İnsanlar, hırsızlık, dolandırıcılık, gibi bayağı hünerlerden uzak durmalı. (davranışlardan) Toplum içinde bu çekimserlik niye? (çekingenlik) Bu makine iyi resim çekmiyor. (fotoğraf) İçeri girdi, önce kendini tanıştırdı. (tanıttı) Her girişimden çekinmez. (Hiçbir)   Anlamca Çelişen Sözcükleri Bir Cümlede Kullanıyoruz… Bundan aşağı yukarı tam üç yıl öncesiydi. (olasılık – kesinlik) Herhalde onlarda gelecek sanırım….

30 Kasım 2014
Read More >>

Anlatım Bozuklukları İle İlgili Uygulamalar

Ekşi yiyecekleri az , acıyı ise hiç yemezdi. Ekşi yiyecekleri az  yerdi, acıyı ise hiç yemezdi. Bu yazıyı değil okumak, anlamak bile imkânsız. Bu yazıyı değil anlamak, okumak bile imkânsız. Ben ona ağabey, o da bana kardeşim derdi. Ben ona ağabey derdim, o da bana kardeşim derdi. Toplantıda pasta ve meyve suyu ikram edildi. Toplantıda meyve suyu ve pasta ikram edildi. Biricik arzum bu yılki sınavı kazanmak ve iyi bir…

26 Kasım 2014
Read More >>

ANLATIM BOZUKLUKLARI

Dilin amacı insanlar arasında iletişim sağlamaktır. Bu iletişim açık, yalın ve anlaşılır olmalıdır. İyi bir cümlede kelimeler yerli yerinde olmalı, gereksiz kelimelere yer verilmemeli, anlatılmak istenenin dışında anlam çıkarılmasına mahal verilmemelidir. Eğer konuşma ve yazmada açıklık yalınlık ve anlaşılırlık yoksa ortada bir anlatım bozukluğu vardır. Sözlü anlatımda hoş görülebilecek yanlış anlatımlar, yazılı anlatımda hoş görülemez çünkü yazılı dil KÜLTÜR DİLİDİR. Günümüzde radyo sunucularının ortaya koyduğu dil, insanlar arasında kullanılan  “kısa…

26 Kasım 2014
Read More >>

ANLATIM BOZUKLUKLARI VE ÖRNEKLER

1.Duruluk: Duygu ve düşüncelerin yeterli sayıda sözcükle anlatılmasıdır.. “Çıkmaza girmek” demek; işin, içinden çıkılmaz bir hal alması demektir. İleride beni nasıl bir geleceğin beklediğini bilemem. 2. Açıklık: Cümlenin rahatlıkla anlaşılması gerekir. “Ben Tarık Buğra’yı sizden daha iyi tanırım.” diye yazmış. Komşusunun gözaltına alınacağı uyarısına kızmıştı. 3. Noktalama Yanlışları: Noktalama İşaretlerinin kullanılmaması veya yanlış kullanılması anlatım bozukluğuna yol açar. Bu konuda genelde virgülün yanlış kullanılmasından anlatım bozukluğu oluşur. Mehmet, Ali’nin kolundan…

24 Kasım 2014
Read More >>

ANLATIM BOZUKLUKLARI

Dilin en önemli görevi onu kullanan insanlar arasındaki anlaşmayı sağlamaktır. Söylenmek istenen her şey; açık, yalın ve anlaşılır biçimde dile getirilmelidir. İyi bir cümlede kelimeler yerli yerinde kullanılmalı, gereksiz kelimelere yer verilmemeli, anlatılmak istenenin dışında bir anlam çıkarılmasına mahal verilmemelidir. Eğer konuşmada ve yazmada açıklık, yalınlık ve anlaşılırlık yoksa ortada bir anlatım bozukluğu var demektir. Günlük konuşmalarımızda hâliyle anlatım bozuklukları yapılacaktır. Bunlar toplumdaki yerimize ve aldığımız eğitime bakılarak hoş görülür…

24 Kasım 2014
Read More >>

Anlatım Bozuklukları Sorular

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur? A) Geçmişteki hatıralarımıza gülümseyerek baktığımız anda büyümüşüz demektir. B) Açlık ne dost,ne akraba,ne insanlık ne de hak tanımaz. C) Ne hikmettir ,şu dünyaya gelen ağlar giden ağlar. D) Küllük, arka arkaya yaktığım sigara izmaritleriyle dolmuştu. E) Akıllı adam,kendi aklını kullanır;daha akıllı adam başkalarının da aklını kullanır. 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A) Halkın bu dünyadan benim hiçbir şey alamadığımı…

23 Kasım 2014
Read More >>

ANLATIM BOZUKLUKLARI KONU ANLATIMI

Her cümle belirli bir düşünceyi, duyguyu aktarmak için kurulur. Bu cümlenin, ifade edeceği anlamı açık ve anlaşılır bir biçimde ortaya koyması gerekir. Ayrıca mümkün olduğunca gereksiz unsurlardan arındırılmış olmalıdır bu cümle. İşte bu özelliği göstermeyen cümleler, anlatım bakımından bozuktur. Bu konu ile ilgili ÖSS’de 4 ya da 5 soru çıkmaktadır. Sadece anlamla ilgili olmayıp dilbilgisi ile de ilgili özellik gösterdiğinden daha önceki konuların, özellikle cümle öğelerinin, çok iyi bilinmesi gerekir….

21 Kasım 2014
Read More >>

ANLATIM BOZUKLUĞU TEST – 3

1. Aşağıdakilerin hangisinde bir anlam belirsizliği söz konusudur? a. Çalıştığını nerden bileyim.ben falcı değilim ki. b. Bugüne kadar birçok insanla görüştü ve tanıştı. c. Senin niçin çalışmadığını kimseye söylemiyor. d. Gelenlerin selamını alıyor, konuşmuyor. e. Bu yazarın tüm eserlerini okudum ve inceledim. 2. Aşağıdakilerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? a. Yarın akşam uçakla İstanbul’a gidiyoruz. b. Ailesi on yıl önce buraya Selanik’ten göç etmiş. c. Bugüne kadar kimseyi üzmemiş ve…

25 Eylül 2014
Read More >>

ANLATIM BOZUKLUĞU TEST – 2

1. “Şiir edebiyatın estetik ağırlığı en fazla olan sahadır.” Yukarıdaki cümlede bulunan anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Özne – yüklem uyuşmazlığı B) Nesne eksikliği C) Aynı anlama gelen kelimelerin kullanılması D) Gereksiz kelime kullanılması E) İyelik ekinin kullanılmaması 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur? a. Ne ben ne Ayşe geziye gitmek istemedi. b. Eserin dili çok sadeydi, fakat konusu sürükleyici değildi. c. Zengin olmasına rağmen yaşamasını, gezmesini iyi…

25 Eylül 2014
Read More >>

ANLATIM BOZUKLUĞU TEST – 1

1. Aşağıdakilerden hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A) Dağların doruklarında su yerine kar yerdik haziran ayında. B) Dolmuşun içi hamam gibiydi bir de kese atacak biri olsa… C) Dışarı çıkınca havaların serinlemeye başladığını hissediyorsunuz artık. D) Kışlık giysiler dolaplardan yavaş yavaş çıkarılmaya başlandı. E) Ne de olsa mevsimi geldi bu kalın giyeceklerin. 2. Aşağıdakilerden hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A) Dersimize gelenlerin çoğunu tanıyor, bir şeyler anlatıyor, onları motive ediyorduk….

24 Eylül 2014
Read More >>

Anlatım Bozukluğu Örnekleri

a) Eş anlamlı kelimelerin bir arada kullanılması Bu konuda herkesin fikir ve görüşünü almalısınız. Hava sıcaklığı sıfırın altında eksi sekiz derece imiş. Yirmi dakika geçmesine rağmen program henüz, hâlâ başlamadı. Güç ve müşkül zamanlarda üstüne düşeni yerine getirir. Ben çok varlıklı, zengin biri değilim. Neşeli, sağlıklı, şen bir görünüşü vardı. b) Anlamı zaten diğer kelimelerde bulunan kelimelerin gereksiz yere kullanılması Yaşanmış deneyimlerinden hareketle bu sonuca varıyor. Millî maçın oynanacağı gün…

24 Eylül 2014
Read More >>

ANLATIM BOZUKLUKLARIYLA İLGİLİ KARMA CÜMLELER

* Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Yaban adlı romanında, Yunanlıların Türklere yaptığı zulmü çok ayrıntılı bir şekilde anlatmış ve bazı Türk köylülerinin Yunanlılara kucak açmasını eleştirmiştir.(çöz de görelim ) * Kalp Arapça bir sözcüktür ve bu sözcüğün sonu sert ünsüzle bitmektedir. (çöz çözebilirsen ) * Ağlayan kadın, yaşlı gözlerle kendisine sorulanları cevaplıyordu. (çöz çözebilirsen) *Zaman zaman şiir yazıyor ve yayımlıyorum; ama ben şiiri hiçbir zaman köşe yazarlığı olarak görmüyorum. (Çöz çözebilirsen) *Yeni…

21 Eylül 2014
Read More >>