Anlamla İlgili Sanatlar

1. Tevriye   Bir sözün birden fazla anlama gelecek biçimde kullanılması sanatıdır. Bu sanatta sözün bütün anlamları gerçektir. Ama yakın anlam söylenip uzak anlam kastedilir.   Bu kadar letafet çünkü sende var Beyaz gerdanında bir de ben gerek ben: 1. kişi zamiri ve vücuttaki koyu renkli leke (kastedilen, ikincisi, yani uzak olan)   Avazeyi bu aleme Davud gibi sal Baki kalan bu kubbede bir hoş sada imiş   Bana Tahir…

20 Eylül 2014
Read More >>