Türk Adı ve Anlamı

Türk adı: güçlü, kudretli, çoğalan, türeyen, düzenli anlamlarına gelmektedir. Türk adını siyasal yaşamda bir devlet adı olarak ilk kez Göktürkler kullanmıştır. XII. yüzyıldan itibaren Türkiye adı coğrafi isim olarak Anadolu için kullanılmıştır. Türk kelimesine Çin, Pers (İran), Arap, Bizans ve Hint kaynaklarında sık sık rastlanmaktadır. Türklerin Anayurdu: Türklerin anayurdu için çeşitli görüşler öne sürülmesine rağmen genel olarak Ural – Altay Dağları ile Aral Gölü arasında kalan bölge anayurt olarak olarak…

6 Ocak 2014
Read More >>