ZAMİRLER (ADILLAR)

  İsim olmadıkları hâlde isim gibi kullanılan, isimlerin yerini tutan kelimelere zamir denir. Zamirlerin özellikleri şunlardır: 1.Tek başına görev üstlenir. (Sen, biz, o…) 2.Sözü kısaltmaya yarar. 3.Çoğul biçimleri vardır. (Sizler…) 4.Hâl ekleri alır. 5.İyelik ekleri alır. (Benim, senin…) 6.Tamlama eklerini alır. (Benim evim) 7.Dolayısıyla cümlede isim gibi kullanılabilirler. 8..Zamirler cümlede “yüklem, özne, nesne, dolaylı tümleç” olabilir. Anlamdan çok görev yönü ağır basar. Cümlede tek başlarına görev üstlenebilirler.     Zamirler…

13 Ekim 2016
Read More >>